Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

Slavnostní otevření zrekonstruovaného interního pavilonu a prezentace přístrojového dovybavení NHB

Slavnostní otevření zrekonstruovaného interního pavilonu a prezentace přístrojového dovybavení NHB
Dne 19.7.2010 byl v Nemocnici Havlíčkův Brod, p.o. oficiálně a slavnostně otevřen pavilon interny, s jehož rekonstrukcí se započalo v srpnu 2008. Účastníci slavnostního otevření měli možnost shlédnout několik podlaží interního pavilonu a vybrané přístroje, jejichž pořízení bylo součástí celého projektu „Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod“. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie z programu Veřejné služby regionálního významu, prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihovýchod a za velké podpory kraje Vysočina. Náklady na realizaci projektu představují částku 198 627 tis. Kč. Z toho částku 63 998 tis. Kč poskytuje ROP JV a zbývající část zřizovatel nemocnice - kraj Vysočina.
 

 
 

Součástí slavnostního otevření bylo odhalení desky vládního rady MUDr. Pavla Trnky DrSc., který se v době okupace zasloužil o vybudování interního pavilonu, jenž se následně stal základem hlavní nemocniční budovy.
Dále byl Nemocnici Havlíčkův Brod p.o. předán sponzorský dar od firmy Hospimed s.r.o. pro oční oddělení v hodnotě 150 tis. Kč - parní sterilizátor VACUKLAV 43-B sloužící pro sterilizaci instrumentária.

Firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. věnovala finanční dar na zakoupení zdroje stlačeného vzduchu pro vzduchové vrtací operační systémy pro ortopedické oddělení v hodnotě 200 tis. Kč. Další finanční dar ( 20tis Kč) získala nemocnice od firmy Puro-Klima a.s.

 

Projekt Rekonstrukce budovy interny Nemocnice Havlíčkův Brod v sobě zahrnoval kompletní rekonstrukci sedmi podlaží pavilonu interny a zakoupení a instalaci 280 kusů přístrojové techniky menšího i většího charakteru.

„Projekt řešil naléhavou a neúnosnou situaci v budově interních oborů a zároveň nutnost přístrojového dovybavení některých oddělení. Skládal se tedy ze dvou  vzájemně navazujících částí, které podstatným způsobem zvýšily úroveň poskytované péče a služeb v naší nemocnici a zajistily vyšší stupeň zdravotnického vybavení pro poskytování akutní i standardní péče v interních a dalších oborech,“ zhodnotil projekt technický náměstek nemocnice Josef Tvrdý.

Výsledkem je komfortnější prostředí pro pacienty i zaměstnance nemocnice a moderní pracoviště pro medicínu 21. století.

 

Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci vypracovala firma Projekt centrum HB. Stavební část rekonstrukce celé budovy zajistila firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s. Celá rekonstrukce budovy probíhala za provozu. Stavba tak vyžadovala značnou pozornost při koordinaci stavebních prací a provozu nemocnice. Stavební práce byly zahájeny v srpnu roku 2008.

Nejprve bylo nutné provést rekonstrukci přípojek vody a kanalizace. Následovala kompletní výměnu všech instalací v celé budově. Postupně pak došlo na rekonstrukci rozvodů vody, odpadů, topení, medicinálních plynů, silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace. Při rekonstrukci byl také v budově zřízen evakuační výtah, rekonstruován osobní výtah, provedena výměna oken, dveří, vnitřního vybavení a úpravy povrchů stěn a podlah. Začínalo se  v suterénu a postupně byla rekonstrukce provedena ve čtyřech nadzemních podlažích a částečně také v 5. a 6. nadzemním podlaží.  Oddělení i ambulance byly vybaveny novým nábytkem a z velké části i novými přístroji. Zdravotnické přístroje dodávala firma Hospimed. Jednotlivá podlaží byla postupně kolaudována a oddělení i ambulance se vracely z náhradních prostor do nově zrekonstruovaných v průběhu rekonstrukce.

Součástí tohoto projektu bylo také zlepšení dopravní dostupnosti pro pacienty, návštěvy pacientů a pro zaměstnance nemocnice. V rámci tohoto projektu byla provedena rekonstrukce hlavního parkoviště nemocnice v Rozkošské ulici. Bylo vybudováno  osvětlené parkoviště se stáním pro 94 osobních automobilů a pro 4 osobní automobily imobilních občanů.

Příprava projektu trvala o něco víc něž jeden rok, realizace trvala dva roky. Poslání tohoto projektu je však dlouhodobé.

Dnes dokončený projekt Rekonstrukce budovy interny NHB  bude sloužit svému účelu po mnoho dalších let.

 

  • Více informací o průběhu rekonstrukce jednotlivých pater a parkoviště naleznete na webových stránkách www.onhb.cz
 
 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 19.7.2010 / 19.7.2010

Počet návštěv: 19265
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek