Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Školství

 
 

Související odkazy

 • Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
 • Výroční zprávy
 • Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
  Projekt s názvem Krajský akční plán Kraje Vysočina, jehož počátek realizace se datuje k 1. 3. 2016, cílí na střední a vyšší odborné školy a jejich zřizovatele. Klade si za cíl zajistit strategický přístup k rozvoji a investování do vzdělávání na Vysočině a má podpořit akční plánování v nejméně sedmi oblastech rozvoje vzdělávání. Cílů krajského akčního plánu je několik a všechny by měly v konečném důsledku přispět ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol.

  V projektu vznikne mimo jiné Krajský akční plán, který bude vycházet z podrobného šetření potřeb a záměrů středních a vyšších odborných škol. Bude zaměřen na tzv. povinná témata, mezi které patří podpora kompetencí k podnikavosti, podpora polytechnického vzdělávání a odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a firem, rozvoj kariérového poradenství, rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje a podpora inkluze.
  • Minitýmy
   V rámci projektu s názvem Krajský akční plán v Kraji Vysočina (dále také „projekt KAP“) byly realizačním týmem ustaveny pracovní minitýmy, a to pro různé oblasti (témata), řešené v rámci akčního plánování ve vzdělávání v Kraji Vysočina. Minitýmy jsou zaměřeny na akční plánování v rámci jednotlivých oblastí intervence (tj. povinných a nepovinných témat). Setkávání minitýmů bude probíhat v tzv. platformách.
   Platformou se rozumí „systém výměny informací, zkušeností a dobré praxe pro strategické plánování“.
   Úkolem platforem je vyhodnotit data pro jednotlivé oblasti, prioritizovat je v návaznosti na strategické dokumenty, popř. navrhnout vhodná řešení a zapracovat je do dokumentu s názvem Krajský akční plán rozvoje vzdělávání. Minitýmy se budou podílet na přípravě projektových záměrů a aktivit, které bude kraj realizovat v rámci těchto oblastí.
   Setkávání budou dále zaměřena na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality ve vzdělávání a plánování kroků a opatření ke zvyšování kvality vzdělá
  • Konference
   Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina zrealizoval konference v území - workshopy pro ředitele středních a základních škol.
   Zveřejňujeme prezentace z jednotlivých konferencí.
  • RÁMEC PRO INVESTICE DO INFRASTRUKTURY k výzvám do IROP
   Zveřejňujeme finální verze dokumentů
  • Představení projektu
   Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina
  • Seminář ke způsobu zapojení oblasti neformálního a zájmového vzdělávání v MAP
   Důležitý seminář ke způsobu zapojení oblasti neformálního a zájmového vzdělávání v místních akčních plánech se uskutečnil v závěru školního roku na Úřadu vlády ČR. Akci uspořádal Odbor (Agentura) pro sociální začleňování ÚV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národní sítí MAS ČR.
  • Rámec pro investice do infrastruktury - pracovní verze
   Realizační tým projektu zpracovává seznam investičních projektových záměrů pro specifický cíl 2.4 Integrovaného regionálního Operačního programu (dále jen „SC 2.4 IROP“).
 • Studie, analýzy
 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 645592

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek