Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy


 

Setkání 3+1 v oblasti zemědělství a lesnictví. Zástupci krajů a Dolního Rakouska řešili kůrovcovou kalamitu, zalesňování i nové technologie v zemědělství

Setkání 3+1 v oblasti zemědělství a lesnictví. Zástupci krajů a Dolního Rakouska řešili kůrovcovou kalamitu, zalesňování i nové technologie v zemědělství
Po dvouleté nucené přestávce z důvodu protikoronavirových opatření bylo opět uspořádáno pracovní setkání mezi kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočinou a zemí Dolní Rakousko. Setkání pracovní skupiny Zemědělství a lesnictví tentokrát zorganizoval Kraj Vysočina. Radní Kraje Vysočina pro lesní a vodní hospodářství, zemědělství, životní prostředí Pavel Hájek v úvodu přivítal všechny zástupce krajů i Dolního Rakouska a nabídl spolupráci na případných projektech v oblasti zemědělství i výměnu zkušeností.
 

 
 

Setkání mezinárodní pracovní skupiny začalo na Školním statku Humpolec, kde ředitel Jan Mácha představil činnost centra odborného vzdělávání a historii vzniku školního statku. Společně s ředitelem České zemědělské akademie v Humpolci Otakarem Březinou představili projekty  „AGDATA v zemědělství“ a dále „Zajištění praktického pokusu různého hnojení na pozemcích Školního statku Humpolec s použitím biologického kompostu z místní kompostárny.“ Návštěva byla zakončena prohlídkou areálu školního statku a mini sýrárny, včetně ochutnávky tamních sýrových výrobků.


Další zastávka byla v lesním komplexu u zříceniny hradu Orlík, kde probíhá těžba kůrovcového dříví a obnova lesního porostu. Zde si partneři vyměnili informace o průběhu kůrovcové kalamity v jednotlivých krajích a o způsobech obnovy i procentním zastoupení jednotlivých dřevin.


Závěr setkání proběhl ve Výzkumném ústavu bramborářském Havlíčkův Brod, kde si zástupci krajů prohlédli genovou banku brambor a seznámili se s výstupy projektů výzkumného ústavu v oblasti používání kalů na zemědělské půdě, v používání herbicidů a fungicidů při pěstování brambor v ochranném pásmu vodní nádrže Švihov a s půdoochrannými technologiemi. Cílem nových technologií je snížení eroze při odkameňování půdy před sázením brambor, které je v bramborářských oblastech v Česku ve velké míře používáno. Tento způsob přípravy půdy umožňuje na kamenitých půdách podstatné snížení obsahu kamenů v záhonu (až o 90 %), čímž se při sklizni výrazně snižuje mechanické poškození hlíz, zvyšuje výtěžnost tržních hlíz a snižují se následné skladovací ztráty. Současně s kameny jsou ze záhonu odseparovány i hroudy. Tento způsob přípravy půdy zajišťuje její dokonalé prokypření.

 

Zástupci Kraje Vysočina a Jihočeského kraje závěrem představili své aktivity a avizovali možnou spolupráci na společném projektu Interreg VA Česká republika – Rakousko, až budou schváleny podmínky pro nové plánovací období. Radní Kraje Vysočina Pavel Hájek se shodl s ostatními zástupci: „Přeshraniční spolupráce a výměna zkušeností je pro všechny zúčastněné partnery důležitá a téma půdoochranných technologií a snižování množství používaných pesticidů nabízí širokou škálu možností pro budoucí projekty. I proto Kraj Vysočina vítá společně s Výzkumným ústavem bramborářským v Havlíčkově Brodě nové nápady a náměty v této oblasti.“3+1

3+1

3+1

3+1

  • Eva Horná, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 

 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 10.5.2022 / 10.5.2022

Počet návštěv: 689
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies