Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport


 

Seminář k prevenci negativních jevů u dětí a mládeže dal prostor ke spolupráci

Seminář pro zástupce základních a středních škol v kraji Vysočina k problematice prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže proběhl v pondělí 21. června 2010. Zúčastnilo se ho 108 pedagogických pracovníků, zástupců policie a mediační a probační služby. Hostem byl i náměstek krajského ředitele Policie ČR plk. Mgr. Tomáš Martinec. Seminář dokládá systémový přístup kraje při řešení otázek negativních jevů, které ohrožují mladé lidi. Kraj před více než rokem a půl podal individuální projekt z prostředků Evropského sociálního fondu, a to právě na předcházení negativním, tedy patologickým jevům. V současné době je projekt v realizační fázi, kdy jsou vybráni dodavatelé a projekt se postupně začíná dostávat na školy ve městech a obcích našeho kraje.
 

 
 

„Když se před rokem a půl rozhodovalo, zda podat individuální projekt na prevenci sociálně patologických jevů, byl jsem jeden z těch, kteří ani vteřinu neváhali a podpořili vstup do prostředí, které v žádném případě není jednoduché a které se nedá vyřešit za jedno programovací období. V těchto dnech můžeme říci, že jsme udělali první systémové kroky k tomu, aby celá oblast politiky kraje k prevenci sociálně patologických jevů dostala praktický ráz. Po výběru zaměstnanců následoval výběr jednotlivých dodavatelů na služby prevence sociálně patologických jevů, rada kraje projednala jednoznačnou podporu těmto krokům a zavázala všechny příspěvkové organizaci ke spolupráci,“ řekl krajský radní pro oblast sociálních věcí a prevence sociální patologie Petr Krčál.

Primární prevence zahrnuje především výchovné, vzdělávací, volnočasové, osvětové a poradenské aktivity zaměřené zejména na nejširší veřejnost. Zvláštní pozornost je zaměřena na pozitivní ovlivňování zejména dětí a mládeže, a to využíváním volného času, možnosti sportovního vyžití, různé grantové programy na úrovni obce a krajů. Těžiště ovšem spočívá především v rodině, ve škole a lokálních společenstvích. Důležitou úlohu při prevenci mají i masmédia - rozhlas, tisk, televize – z toho převážně reklamní upoutávky.

 

Primárně preventivní programy pro eliminace sociálně patologických jevů v kraji Vysočina :

  • přednášky a diskuse ve škole s pedagogem
  • přednášky a diskuse ve škole s externím přednášejícím
  • sportovní akce, tématické výstavy
  • brožury, publikace, letáky
  • filmy o kriminalitě, drogách a alkoholu
  • osobní svědectví
  • grantové programy se zaměřením na eliminaci těchto jevů

 

„Každá organizace, tedy i škola, musí reagovat na vyostřování rozporů uvnitř mladé generace (pozn. autora: nezaměstnanost, negativní závislosti, k nimž se řadí také závislost počítačová, jednostranně konzumně zaměřené chování). Školy, organizace a spolky v regionech se snaží rozvíjet mnohotvárnost a zvyšovat účinnost nabídek. V neposlední řadě zesiluje i výchova lidí k demokratickému občanství a poskytuje nové možnosti k jejich participaci na vlastních aktivitách v životě organizace, obce a města,“ řekla k semináři Alena Vidláková, jedna z koordinátorek projektu.

Základními prioritami jednotlivých školských organizací a spolků je zvyšovat prestiž v oblasti výchovy dětí a mládeže a přispívat ke zlepšení podmínek pro prevenci sociálně patologických jevů. Velkou roli také hraje to, jak mladý člověk tráví volný čas. Proto si realizátoři projektu kladou za cíl propojit projekt na systém volnočasových aktivit a spolupracovat s jednotlivými dětskými a mládežnickými spolky.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Seminář k prevenci negativních jevů u dětí a mládeže dal prostor ke spolupráci
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2010 / 22.6.2010

Počet návštěv: 9892
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek