Cesta: Titulní stránka > Jana Fialová - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Sdělení Krajského úřadu Kraje Vysočina směrem ke školským institucím

Opatření přijatá vládou k 13. 3. 2020 omezují na dobu neurčitou přítomnost žákyň a žáků a studentek a studentů ve školách, s výjimkou mateřských škol, a dále v některých školských zařízeních. Od 13. 3. 2020 tedy zůstanou příslušné školy a školská zařízení pro žáky a studenty uzavřené. „Zvládnutí současné situace bude vyžadovat zachování rozvahy, ohleduplnost a nadstandardní nasazení každého z nás,“ komentuje stav radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová.
 

 
 

Přijetí tohoto opatření však neukončuje výuku. Její zajištění je plně v kompetenci ředitelek a ředitelů škol. Předpokládáme, že se školy soustředí zejména na úspěšné ukončení závěrečných ročníků a přípravu žáků a studentů na zkoušky (přijímací řízení na střední školy, závěrečné zkoušky, maturity, absolutoria). Ostatním žákům a studentům školy zajistí přiměřenou formou zadávání úkolů prostřednictvím elektronických médií (např. školní internet, facebookové skupiny, Google formuláře, Moodle) a zpětnou vazbu k jejich plnění. U starších žákyň a žáků zřejmě půjde o kombinaci samostudia nového učiva a opakování, u těch nejmladších asi spíše o upevňování znalostí a dovedností. Pro komunikaci lze rovněž využít nabídky produktu Webex od společnosti Cisco. Jedná se o videokonferenční systém, který bez výrazných nároků na techniku umožňuje přímou komunikaci vyučujícího s jednotlivci či skupinami žákyň a žáků (podrobné informace jsou v příloze). Dále je možné využít nabídek na používání elektronických učebnic. Nabídky, které budou k dispozici, bude Kraj Vysočinia průběžně zveřejňovat na webových stránkách kraje na školském portálu v sekci informační servis (https://www.kr-vysocina.cz/opatreni-covid-19/ds-304489/p1=106909). 


Doporučujeme, aby komunikační systém pro žáky a rodiče byl pro uživatele přehledný. Je možné třeba stanovit jeden den v týdnu, např. pondělí, ve kterém škola bude zadávat úkoly na celý týden. „V každém případě očekáváme, že během pondělí 16. 3. všechny školy na svých webových stránkách nebo prostřednictvím interních elektronických komunikačních systémů sdělí svým žákům, studentům a rodičům, jakým způsobem bude komunikace probíhat. Tato informace by měla být dobře viditelná a snadno přístupná“ doporučuje školám Kamil Ubr, vedoucí krajského odboru školství.


Opatření se do této chvíle netýká předškolního vzdělávání. U mateřských škol doporučujeme postupovat v souladu s právními předpisy, a pokud k tomu nejsou závažné důvody (viz např. vyjádření MPSV k ošetřovnému), nepřerušovat provoz mateřských škol. Lze očekávat, že někteří rodiče omluví dítě z docházky. Při poklesu počtu dětí je samozřejmě možné organizačně omezit provoz mateřské školy.


Nové opatření se týká rovněž domů dětí a mládeže/středisek volného času. Vzhledem k delšímu trvání opatření bude užitečné a potřebné nabídnout zejména menším dětem aktivity pro volný čas prostřednictvím elektronických médií, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou klienty příslušného  DDM/SVČ.  


V průběhu platnosti opatření nelze vyloučit situace, kdy pro zabezpečení chodu institucí (např. nemocnic a praktických lékařů) bude potřebné zajistit péči o menší děti ve věku prvního stupně základní školy. V takovém případě není vyloučeno, že může dojít k oslovení základních škol s prvním stupněm (školní družinou) k zajištění takové péče včetně stravování. 


Obecně doporučujeme sledovat kromě jiných ověřených zdrojů i média jako orientační zdroj informací a následně pečlivě číst vydané pokyny a řídit se podle těchto pokynů a platných právních předpisů. 

 

  •  Materiál odboru školství, mládeže a sportu byl rozeslán 13. 3. 2020 na příslušná školská zařízení v celém regionu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 13.3.2020 / 13.3.2020

Počet návštěv: 2552
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek