Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015

 

 
 

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015

MŠMT prostřednictvím krajských úřadů vyhlásilo Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 č.j.: MSMT- 39115/2014 ze dne 28. 11. 2014 (program byl zveřejněn na webových stránkách MŠMT 4. 12. 2014).

Podmínkou pro zařazení základní nebo střední školy do programu je naplnění alespoň dvou kritérií uvedených v Čl. 3 odst. 3 vyhlášení tohoto rozvojového programu:

  1. Celkový počet žáků ve škole ve školním roce 2014/2015 je vyšší než 350.
  2. Podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z celkového počtu žáků je minimálně 10%.
  3. Náročnost vzdělávacího procesu z jiného důvodu (např. cizinci, žáci s nespecifickými poruchami chování, žáci se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním, přípravná třída, žáci s výukovými/výchovnými problémy, mimořádně nadaní žáci atd.).

 

Finanční prostředky rozvojového programu nelze použít na činnosti speciálního pedagoga a školního psychologa ve školách samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením („speciální školy“).

 

Upozornění:

Program je vyhlášen na období od 1. 1.  do 31. 7. 2015.  Do konce kalendářního roku 2015 MŠMT předpokládá vyhlášení 2. kola.

Podávání žádostí:

Žádost včetně přílohy musí být doručena na Krajský úřad Kraje Vysočina do termínu 12. 12. 2014 (do tohoto termínu včetně musí být žádost zaevidována na krajském úřadě) – poštovní služby, osobní podání, datová schránka. Adresa: Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor školství, mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Obálku označte "RP MŠMT psychologové".

Žádosti se podávají na krajském formuláři uvedeném na webu Kraje Vysočina nikoli na vzorovém formuláři MŠMT!

Kontaktní osoba: PhDr. Věra Trávníková, tel.: 564 602 951, e-mail: travnikova.v@kr‑vysocina.cz

POZOR! Dne 8. 12. 2014 na webových stránkách MŠMT bylo zveřejněno nové znění vyhlášení tohoto rozvojového programu – změna se týká Čl. 2 – úplné znění v příloze.

 
 
Zodpovídá: Zuzana Pavelcová
Vytvořeno / změněno: 5.12.2014 / 5.12.2014
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 5223
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek