Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Mezinárodní spolupráce > Dokumenty


 

Mezinárodní spolupráce

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

• Rozsudek NSS ze dne 22.2.2012, č.j. 8 As 94/2011-80

 

 
 

Správní řízení: zánik plné moci udělené zmocněnci správní řád výslovně neřeší

§ 33 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád), § 28 zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění (o.s.ř.)

Z rozsudku vyplývá:

Otázku zániku plné moci udělené zmocněnci správní řád výslovně neřeší. Zánik plné moci neupravuje ve svých ustanoveních ani soudní řád správní. Proto je pro posouzení zániku plné moci zmocněnce účastníka správního řízení  třeba analogicky použít ustanovení občanského soudního řádu. Jeho § 28 odst.3  stanoví, že zvolí-li si účastník jiného zástupce, platí, že tím také vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci. V judikované věci se Nejvyšší správní soud přiklonil k názoru Městského soudu v Praze, že dříve udělená generální plná moc advokátovi zanikla pozdějším udělením generální plné moci jinému advokátovi a oznámením této skutečnosti správnímu orgánu.

Dostupné na www.nssoud.cz

 
 
Zodpovídá: Mgr. Dana Sklenářová
Vytvořeno / změněno: 20.3.2013 / 20.3.2013
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 11626
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek