Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25.11. 2011 č.j. 2 Ans 11/2011 - 95

(nová lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 71 správního řádu počíná běžet okamžikem právní moci zrušujícího rozhodnutí odvolacího orgánu)
 

 
 

Dostupné na www.nssoud.cz

§ 71, § 80 odst.4  zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění

Z rozsudku vyplývá:

 

I. Za situace, kdy marně uběhla lhůta k podání žaloby proti nečinnosti správního orgánu (§ 80 odst. 1 s. ř. s.) a teprve poté bylo vydáno správní rozhodnutí, které bylo následně zrušeno odvolacím orgánem, počíná správnímu orgánu prvého stupně běžet nová lhůta pro vydání rozhodnutí dle § 71 správního řádu z roku 2004. Žalobci se tak, v případě jeho opakované nečinnosti, otevírá nová lhůta k podání žaloby dle § 79 s. ř. s.; předchozí marné uplynutí lhůty k podání tohoto typu žaloby na to nemá vliv.

 

II. Opatření proti nečinnosti dle § 80 odst. 4 písm. a) správního řádu z roku 2004 je pouze aktem interní povahy, který je výrazem hierarchického uspořádání veřejné správy. Nejde tedy o případ rozhodování ve správním řízení, a jeho případnou kolizi se správním rozhodnutím (například rozhodnutím o přerušení řízení vydaným orgánem I. stupně) je tak nutno vyhodnotit ve prospěch správního rozhodnutí.
 
 
Zodpovídá: Mgr. Dana Sklenářová
Vytvořeno / změněno: 14.4.2014 / 14.4.2014
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 6805
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek