Kraj Vysočina - logo

Rozpočet kraje


Související témata

 
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje


 

Úvod

 

Vítejte všichni, kteří se zajímáte o hospodaření Kraje Vysočina.

V současné době se velmi často hovoří o transparentní nebo otevřené veřejné správě. Taková veřejná správa poskytuje dostatečné, průhledné, pravdivé a úplné informace o své činnosti tak, aby byla zároveň umožněna tzv. veřejná kontrola. Uplatňování těchto principů zároveň vytváří předpoklady pro ochranu veřejných zájmů a snížení prostoru pro korupci. 

Kraj Vysočina dlouhodobě prosazuje principy transparentní veřejné správy. Jasným důkazem toho je zcela ojedinělá možnost seznámit se podrobně s hospodařením kraje a s jeho plány, které jsou promítnuty do „řeči peněz“ v rozpočtech a střednědobém výhledu. To, že nabízíme takto otevřené informace, jde ruku v ruce s tím, že Kraj Vysočina je i krajem vyspělých informačních technologií. 

Každý návštěvník našich webových stránek tak může nahlédnout do našich běžných účtů kraje, do účetnictví, evidence smluv a majetku, může si vyhledat v naší evidenci libovolnou fakturu. Nabízíme také na jednom místě přehled veřejných zakázek i účetních výkazů. 

A protože kraj poskytuje svoje služby zejména v oblasti zdravotnictví, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury prostřednictvím zřizovaných příspěvkových organizací, umožňujeme i získání informací o jejich hospodaření. 

Nabízíme Vám tedy možnost „proklikat“ se na našich stránkách na velmi detailní informace o naší činnosti, vyjádřené v penězích. Věříme, že budou pro vás všechny zajímavé a užitečné. 

Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana pro finance Právě se nacházíte v sekci speciálního portálu webových stránek Kraje Vysočina, která je věnována krajskému rozpočtu a hospodaření. Uživatelé zde mají k dispozici moderní pohled na krajské finance ve formě oficiálně schvalovaných dokumentů a také elektronické nástroje, které reagují na poptávku po tzv. klikacích rozpočtech.

V současné době Kraj Vysočina na těchto stránkách nabízí patrně nejširší možný pohled do svých běžných účtů, do svého účetnictví, evidence smluv a majetku, evidence faktur, veřejných zakázek, účetních výkazů, a to včetně těch, které vedou krajské příspěvkové organizace. Takto otevřené a průhledné hospodaření, které je zveřejňováno ve většině případů on-line, na jednom místě a s možností průchodnosti mezi doklady je mimořádné a ctí pravidlo transparentnosti a otevřenosti.

Nově jsou služby této webové stránky rozšířeny o projekt tzv. participativního rozpočtu, který umožni zasáhnout i běžnému uživateli do sestavení krajského rozpočtu na rok 2016 už při jeho přípravě.

Kraj předkládá veřejnosti k diskusi několik témat z různých oblastí (zdravotnictví, školství, doprava, kultura…), ke kterým se může hlasováním v průběhu několika měsíců vyjadřovat. Svým hlasováním a připomínkami už ve stádiu tvorby rozpočtu se budou uživatelé moci aktivně vyjádřit k prioritám, kterým by se měl Kraj Vysočina v roce 2016 věnovat a vznést konkrétní podnět k diskuzi nad vybranými tématy. Tato veřejná diskuze projde následně posouzením přijatelnosti z hlediska celkových nákladů, doby fyzické realizace a samozřejmě dojde k posouzení souladu návrhů s legislativou. Vhodné návrhy budou zapracovány do rozpočtu.

Pro administraci připomínek, pro hlasování a sdíleni diskuze k návrhům, je k dispozici aplikace „Váš názor“, která je dostupná na http://www.vas-nazor.cz/kraj.html. Výhodou této aplikace je, že ji lze sdílet i prostřednictvím Facebooku. Serioznost této aplikace dokládá i nutnost registrace uživatele a dále sdílený souhrnný výsledek aktuálního stavu připomínek a aktuální pohled na “skóre” konkrétních dotazů.

Toto řešení je prakticky beznákladové, protože využívá softwarové prostředky, kterými Kraj Vysočina již disponuje.

 

Děkujeme Vám za využití služeb portálu Hospodaření transparentně Kraje Vysočina.

Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana

Interaktivní části portálu jsou optimalizovány pro prohlížeč Microsoft Internet Explorer

 

Na stránce dále najdete


 

Poslední dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek