Kraj Vysočina - logo

Rozpočet kraje


 

Cesta: Titulní stránka > Rozpočet kraje


 

Úvod

 
Ing. Martin Kukla

Vážení uživatelé internetu,

v této sekci webových stránek Kraje Vysočina vám nabízíme možnost seznámit se s tím, jak Kraj Vysočina hospodaří. Dlouhodobě prosazujeme maximální transparentnost informací o našem hospodaření. Díky tomu se můžete jednoduše „proklikat“ až na konkrétní doklad, na základě kterého vznikl výdaj z rozpočtu, můžete nahlédnout do transparentních účtů kraje, nebo se podívat, jak kraj plánuje svoje hospodaření – a to jak v aktuálním roce, tak ve střednědobém časovém horizontu. 

Data o našem hospodaření ukládáme a analyzujeme v datovém skladu. To umožňuje kdykoli generovat různé pohledy, ať už na výdaje tříděné podle „odvětví“, ve kterých poskytujeme veřejné služby (doprava, zdravotnictví, kultura, školství, sociální věci), nebo na oficiální výkazy, které zpracováváme za oblast rozpočtu, financování a účetnictví. Návštěvník našeho webu si může vyzkoušet i základní principy fungování rozpočtu (k dispozici pod odkazem „Rozpočet a hospodaření populárně“). 

Budu rád, když se naše tematické stránky stanou vaším ověřeným zdrojem informací o hospodaření Kraje Vysočina a každý přístup bude odměněn užitečnou informací.


Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast financí a majetku

Interaktivní části portálu jsou optimalizovány pro prohlížeč Microsoft Internet Explorer

 

Na stránce dále najdete


 

Poslední dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek