Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina


 

Rekonstrukce přivaděče zajistí více kvalitní vody pro Hubenov

Hubenov
Povodí Moravy, s. p. zahájilo rekonstrukci Jedlovského přivaděče. Cílem prací je zajištění potřebného množství dostatečně kvalitní vody pro vodárenskou nádrž Hubenov. Práce započaly na jaře a potrvají do podzimu letošního roku. Zvolený postup prací minimalizuje dobu odstávky přivaděče, aby i v průběhu rekonstrukce dodával vodu pro Hubenovskou nádrž. Téměř tři kilometry dlouhý Jedlovský přivaděč převádí vodu z Jedlovského potoka od obce Boršov přímo do vodárenské nádrže Hubenov, která je nenahraditelným zdrojem vody pro obyvatele Jihlavy. Zhoršený stav a netěsnosti na stávajícím betonovém potrubí vedou nejen ke ztrátám vody, ale mohou způsobit i kontaminaci vody převáděné Jedlovským přivaděčem. Povodí Moravy, s. p. proto zahájilo rekonstrukci přivaděče, která zabrání nejen ztrátám, ale také černým odběrům a zvýší kvalitu převáděné vody.
 

 
 

„Kamerovými zkouškami jsme odhalili četné netěsnosti na mnohých místech Jedlovského přivaděče. Tyto netěsnosti mají velký vliv na množství i kvalitu převáděné vody. Rekonstrukce přivaděče zajistí pro Jihlavu větší množství vody v potřebné kvalitě a zamezí ztrátám a znečišťování převáděné vody do nádrže Hubenov. Rekonstrukce představuje jedno z klíčových opatření při snižování dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na Jihlavsku. Nádrž je napájena Maršovským potokem, který zejména v posledních letech není dostatečně vydatný na to, aby bylo možné zabezpečit stávající odběry surové vody,“ vysvětluje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Stavební akce odstartovala po pečlivých přípravách 1. 4. 2020. Rekonstrukce přivaděče probíhá šetrnou bezvýkopovou metodou(označovanou jako relining), kdy stavaři vkládají potrubí menšího vnějšího průměru do sanovaného potrubí. „Abychom minimalizovali odstávku Jedlovského přivaděče, rozdělili jsme jeho trasu na části, kde budou nejdříve postupně provedeny výkopové práce v místě šachet. Teprve pak dojde k odstavení přivaděče, vložení potrubí a jeho napojení na další ještě nerekonstruovanou část. Takto může být opět puštěna voda do přivaděče, než se provedou výkopové práce na další části,“ popisuje unikátní pracovní postup ředitelka závodu Dyje Marie Kutílková z Povodí Moravy, s. p. Přivaděč tak nebude odstaven po celou dobu jeho rekonstrukce a bude moct přerušovaně dotovat nádrž Hubenov. 

Rekonstrukce proběhne na téměř tři kilometry dlouhém úseku. Součástí prací je i monitoring a mechanické čištění potrubí, zkoušky těsnosti nebo instalace zařízení pro měření průtoků. Náklady na rekonstrukci Jedlovského přivaděče ve výši 27,8 mil. Kč zaplatí Povodí Moravy, s. p. z vlastních zdrojů.

Vedle Jedlovského přivaděče je přítok do vodní nádrže Hubenov posilovaný také Jiřínským přivaděčem. I ten bude Povodí Moravy, s. p. rekonstruovat. V listopadu 2019 byla podána žádost o stavební povolení, které jsme získali v dubnu letošního roku. S ohledem na lhůty pro výběr zhotovitele stavby a na vhodné klimatické podmínky pro provádění prací mimo zimní měsíce by měla být stavební příprava zahájena ještě letos na podzim a vlastní rekonstrukce Jiřínského přivaděče proběhne v roce 2021. 

Jedlovský i Jiřínský přivaděč byly vybudovány, aby zvyšovaly nedostatečný přítok do vodní nádrže Hubenov z Maršovského potoka. Jejich rekonstrukce představuje další z projektů Povodí Moravy, s. p., jejichž cílem je posílení vodních zdrojů, neboť jejich vydatnost v důsledku klimatické změny klesá. 

 

Potřeba pitné vody pro jihlavskou aglomeraci činí cca 140 l/s, z toho většinu tvoří odběr povrchové vody z VN Hubenov (cca 120 l/s) s následnou úpravou na úpravně Hosov u Jihlavy. 


FOTO: Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a ministr zemědělství Miroslav Toman.

HubenovHubenovHubenovHubenov

  •  Sdílená informace
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Rekonstrukce přivaděče zajistí více kvalitní vody pro Hubenov
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.6.2020 / 5.6.2020

Počet návštěv: 698
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek