Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Reakce na otevřený dopis adresovaný Kraji Vysočina

Kraj Vysočina byl spolu s Magistrátem města Jihlavy, Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Jihlavě a Českou inspekcí životního prostředí v Havlíčkově Brodě obeslán otevřeným dopisem sdružení NE KRONOSPADU V JIHLAVĚ. Problém, který je v dopise popisován se týká provozu společnosti KRONOSPAN CR na území města Jihlavy. Zástupce spolku poukazuje na noční hluk působený provozem výrobního podniku. Žádá oslovené adresáty o řešení situace. Vedení Kraje Vysočina i Krajského úřadu Kraje Vysočina proto v otevřené reakci na zmíněný dopis zveřejňuje kroky, které byly v poslední době ve věci učiněny:
 

 
 

 • Proces posuzování vlivů na životní prostředí k záměru „Zavedení recyklovaného dřeva do OSB, ekologizace výroby včetně redukce skleníkových plynů“  opakované veřejné projednání dne 9. 3. 2021 - videokonferenčně
 • 7.4. 2021 proběhlo jednání samosprávy Kraje Vysočina se zástupci spolku NE KRONOSPADU V JIHLAVĚ, z.s.
 • 8. 4. 2021 odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předal celkem 16 e-mailových podnětů občanů Krajské hygienické stanici kraje Vysočina (KHS), jako kompetentnímu orgánu  za oblast ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku
 • odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina zpracoval několik písemných odpovědí na podněty a žádosti o informace spolku NE KRONOSPADU  V JIHLAVĚ , z.s.  nejen proti veřejnému projednání EIA během dubna 2021  (veřejné projednání považujeme za zákonné s ohledem na metodické vyjádření MŽP)
 • 21. 4. 2021 jednání s Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP), oblastní inspektorát Havlíčkův Brod  za účasti náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí
 • 22.4.201 jednání s Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina (KHS) za účasti náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáše Vlčka
 • 27. 4. 2021 odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předal podnět ke zrušení všech hlukových výjimek od spolku NE KRONOSPADU V JIHLAVĚ, z.s. na MŽP jako svému nadřízenému orgánu, 19. 5. 2021 MŽP zažádalo o stanovisko hlavního hygienika
 • 28. 4. 2021 odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina vydal závazné stanovisko EIA – stanovisko obsahuje celkem 21 závazných podmínek, za nejdůležitější považujeme požadavek na snížení nočního hluku nad rámec současné výjimky IPPC a analyzování recyklátu (toto stanovisko je veřejně dostupné na: https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr (kód záměru VYS998)
 • 12. 5. 2021 jednání náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáše Vlčka s náměstkem primátorky Vítězslavem Zemanem na Magistrátu města Jihlavy
 • 19. 5. 2021 odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina předal 3 e-mailové podněty občanů Krajské hygienické stanici kraje Vysočina (KHS), jako kompetentnímu orgánu  za oblast ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany před nepříznivými účinky hluku
 • V červnu 2021 konzultace s ČIŽP
 • V červnu 2021 jednání s KHS a informace o státním měření KHS (celodenní-24 hodin)
 • 10. 6. 2021 Krajský úřad Kraje Vysočina předal podaný podnět od spolku NE KRONOSPADU V JIHLAVĚ z.s. na systémovou podjatost celého úřadu na ministerstvo životního prostředí. Tato skutečnost je nepřekročitelným důvodem pro zastavení veškerých správních řízení odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina ke Kronospanu do doby, než bude vyšším úřadem vyřešena systémová podjatost
 • 18. 6. 2021 Krajský úřad Kraje Vysočina zaslal všechny  požadované informace členovi rady spolku NE KRONOSPADU V JIHLAVĚ, z.s., dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

 

Ve věci fungování provozů zmíněné výrobní společnosti je třeba upozornit, že Kraj Vysočina resp. Krajský úřad Kraje Vysočina má sice pouze dílčí pravomoci a kompetence, které přesto důsledně využívá.

 

 • tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 20.7.2021 / 20.7.2021

Počet návštěv: 1031
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek