Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport


 

Putovní výstava dokumentuje historii jinošovského ústavu

Velice zajímavou putovní výstavu zorganizoval Ústav sociální péče v Jinošově, který v současné době prochází transformačním procesem a připravuje se na opuštění původního Zámku v Jinošově. Zahájení výstavy v Náměšti nad Oslavou a v Kralicích se zúčastnili krajští radní Petr Krčál a Zdeněk Ryšavý.
 

 
 

Celý proces se opírá o Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb poskytované v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti. Ta byla schválena usnesením vlády z roku 2007. V současné době je ve stavu počátečních prací pilotní ověření transformace ústavů sociální péče pro zdravotně postižené, především osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

„V posledních letech prošli klienti a zdravotní a sociální pracovníci v Jinošově dlouhou cestu, při které museli rozvíjet a uskutečňovat stále nové plány a představy. Ty vtělili do procesů, jež se stávají základem pro nové vztahy, nové bydlení i nové pozice a možnosti jež se otevírají pro naše klienty,“ řekl krajský radní pro sociální oblast Petr Krčál.

 

„Co vlastně tvoří základní identitu našeho jednání a vztahů v našich zařízeních? Jsou to nové trendy, je to něco, čím by měl kraj vyniknout?Je to proces, který je nutný? Já říkám, že je to proces, který je spojen s přirozeností člověka, s humanistickým přístupem ke klientům s mentálním postižením. S přístupem, který je spojen s jeho lidstvím, člověčenstvím. Proto má moji podporu a podporu kraje Vysočina a všech zainteresovaných měst a obcí,“ dodal radní kraje Zdeněk Ryšavý na zahájení výstavy v Kralicích.

 

Motivem ke státní podpoře transformace je poznatek, že občané s mentálním postižením žijí v zařízeních s vysokou mírou instucionalizace. V souhrnu to znamená, že život těchto lidí je mnohem více přizpůsoben potřebám formalizované organizace – instituce.  Tento charakter péče je dán tím, že v pobytových zařízeních se při péči o uživatele vytvářejí velké sociální skupiny, pro které jsou charakteristické formalizované vztahy. Celá změna má tedy znamenat i nové sociální vazby pro klienty ústavu.

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 27.4.2010 / 27.4.2010

Počet návštěv: 23596
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek