Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Publikována výzva do programu Erasmus pro místní a regionální volené představitele - termín předkládání žádostí je do 20. června 2012

EU
Evropská komise publikovala výzvu k předkládání žádostí do nového programu Erasmus pro místní a regionální volené představitele. Iniciativa má zlepšit znalosti volených místních a regionálních představitelů o strategickém plánování v rámci politiky soudržnosti, povzbudit mnohostrannou spolupráci mezi místními a regionálními orgány a podpořit výměnu osvědčených postupů prostřednictvím ad hoc odborné přípravy a nadnárodních vzdělávacích aktivit. Komise uhradí veškeré finanční náklady. Iniciativa je určena pro zástupce, jejichž mandát neskončí v následujících 18 měsících.
 

 
 

Exkurze pro volené představitele budou probíhat od podzimu 2012 do jara 2013 a budou se skládat ze tří povinných fází:

1) účast na pěti seminářích Open Days 2012

2) exkurze ve městě či regionu EU

3) dvoudenní závěrečný seminář v Bruselu

Této iniciativy se mohou zúčastnit všichni nedávno zvolení regionální a místní představitelé z členských států EU a Chorvatska s žádnými či malými zkušenostmi se spoluprací na úrovni EU a s dobrou znalostí alespoň jednoho z těchto šesti jazyků: angličtiny, francouzštiny, španělštiny, italštiny, němčiny nebo polštiny.

Důraz bude kladen na:

- zvýšení znalostí evropské politiky soudržnosti a jejích pravidel (např. strategické plánování, partnerství, spolufinancování, monitorování, doplňkovost a hodnocení) se zvláštním důrazem na územní a městský rozvoj prostřednictvím účasti na evropských seminářích a workshopech

- posílení interakce a vzájemného přístupu ke vzdělávání, které může usnadnit sdílení a výměnu zkušeností s partnery v Evropě

- zvýšení schopnosti realizovat integrovaný přístup k udržitelnému místnímu a regoinálnímu rozvoji

Zájemci vyplní žádost v jednom ze šesti zmíněných jazyků a odešlou jej na e-mailovou adresu: regio-erasmus@ec.europa.eu

Účastníci budou vybráni na základě geografické rovnováhy, rovnosti mužů a žen, dále bude v zájmu zvýšení přidané hodnoty dána přednost zástupcům členských států, které nedávno přistoupily k EU, nebo ty, které se brzy připojí (Chorvatsko) a v případě, že počet žádostí se stejnými kompetencemi bude vyšší než 100, bude kladen důraz na mladší kandidáty.

Přihlášky musí být zaslány do 20. června 2012.

Více informací naleznete na stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/expression_en.cfm.

 
 
Zodpovídá: Mgr. Jan Skála
Vytvořeno / změněno: 1.6.2012 / 1.6.2012
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 14394
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek