Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Psychiatrické léčebny a odborné ústavy

 

 
 

Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

Adresa zařízení:
Rozkošská 2322, 580 23 Havlíčkův Brod
http://www.plhb.cz/

Psychiatrická léčebna Havlíčkův BrodPsychiatrická léčebna Havlíčkův Brod je odborným léčebným ústavem přímo řízeným Ministerstvem zdravotnictví ČR. Léčebna je příspěvkovou organizací s vlastní právní subjektivitou.
Léčebna poskytuje akutní, následnou a specializovanou lůžkovou psychiatrickou péči v oborech dětské psychiatrie, všeobecné psychiatrie, gerontopsychiatrie, léčby návykových nemocí a sexuologie. Součástí léčebny je vlastní interní oddělení s gerontometabolickou jednotkou a rozsáhlý vyšetřovací komplement. V léčebně pracuje denní psychiatrický stacionář s programy pro ambulantní i hospitalizované pacienty. Organizace má 850 lůžek, 788 jich je umístěno v Havlíčkově Brodě, 62 v pobočce Želiv (oddělení pro léčbu návykových nemocí). Roční počet příjmů dosahuje 3000. Léčebna má 665 zaměstnanců. Léčebna je rozdělena do deseti primariátů a má celkem 23 oddělení.
V léčebně je kladen velký důraz na odbornou i lidskou kvalitu zdravotnického personálu, je podporováno vzdělávání zdravotnických pracovníků všech úrovní.

Psychiatrická léčebna má vysoce nadregionální působnost, se spádovým územím určeným MZ ČR, které má přes 1,1 mil. obyvatel. Počet lůžek léčebny ve vztahu k povinnému spádovému území je hluboce pod průměrem v ČR.  Dospělí pacienti jsou přijímáni z okresů Havlíčkův Brod, Benešov, Kutná Hora, Chrudim, Pardubice, Hradec Králové, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a z části okresů  Kolín a Svitavy. Pacienti k léčbě návykových nemocí a dětští pacienti jsou povinně přijímáni z okresů bývalého Východočeského kraje.

Ve spádovém území léčebny není jiné zařízení obdobného typu, se zdravotnickými subjekty poskytujícími psychiatrickou péči (psychiatrická klinika FN Hradec Králové, psychiatrická oddělení nemocnic, ambulantní psychiatři, stacionáře apod.) léčebna spolupracuje bezproblémově.

Psychiatrická léčebna Jihlava

Adresa zařízení :
Brněnská 54
586 24 Jihlava
http://www.plj.cz/

Psychiatrická léčebna JihlavaPsychiatrická léčebna Jihlava je státní příspěvková organizace, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Od 1. 1. 1991 je samostatným právním subjektem, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající.
Psychiatrická léčebna Jihlava je odborným léčebným ústavem poskytujícím komplexní odbornou psychiatrickou a diagnostickou péči. Provozuje ústavní lékárnu a dále vykonává ekonomickou, investiční, provozní, technickou, administrativní a další obdobnou činnost v rozsahu potřebném pro naplnění svého účelu.
Léčebna se rozkládá na ploše 14 hektarů, v parkové úpravě se nachází 7 léčebných pavilonů. 
V psychiatrické léčebně pracuje 420 zaměstnanců. Psychiatrická léčebna má 600 lůžek,  40 % akutní péče, 60 % následná péče. Poskytuje  diferencovanou péči na specializovaných odděleních příjmových, psychoterapeutických, léčebných, gerontopsychiatrických, pro léčbu závislostí, sexuologických a somatických pro kombinované somatické a psychické poruchy. V léčebně je 6 primariátů (5 psychiatrických a 1 interní) - celkem 17 oddělení. Zřízeny jsou další odborné ambulance.

Léčebnou je zajišťována psychiatrická péče ve spádovém území 6 okresů (Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Pelhřimov, Jindřichův Hradec, Tábor) pro asi 620 tis. obyvatel. Plní úkoly psychiatrických odd. nemocnic v regionech, kde tato odd. nejsou zřízena. V kraji Vysočina působí též Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod. která má zcela jiné spádové území a se kterou Psychiatrická léčebna Jihlava úzce spolupracuje. Dobrá spolupráce je s Nemocnicí Jihlava, která smluvně zajišťuje některé služby.

Dětská psychiarická léčebna Velká Bíteš

Adresa zařízení :
U stadionu 275
59501 Velká Bíteš

Dětská psychiatrická léčebna je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví se samostatnou právní subjektivitou.

Organizace je odborným léčebným ústavem poskytujícím následnou specializovanou léčebně preventivní péči v oboru dětské psychiatrie pro děti ve věku do 18 let z kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, ale i z ostatních krajů České republiky,

V léčebně je 50 lůžek rozdělených na dvě oddělení. Spolupráce s jednotlivými zdravotnickými subjekty, s rodinou pacienta i s dalšími institucemi z pacientova prostředí je samozřejmostí.

PATEB S.R.O.

Adresa zařízení :
Budějovická 1013, provoz Budějovická 625 
67531 Jermnice

http://www.volny.cz/pateb

Nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči v oblasti lůžkové i ambulantní psychiatrie a léčby závislostí. Zdravotnické zařízení poskytuje léčbu určenou pro ženy a muže od 15 let věku s diagnózou škodlivého užívání nebo závislosti na alkoholu, nealkoholových drogách a pro hazardní hráče. Poskytuje také péči pacientům s úzkostnými depresivními poruchami, pacientům s poruchami chování a lehce dekompenzovanými psychózami. Léčba je dobrovolná, oddělení jsou otevřená. Ženy a muži jsou ubytováni v separátních budovách. Program léčby zahrnuje skupinovou psychoterapii dynamického a interakčního charakteru, individuální psychoterapii a v případě zájmu rodinné konzultace včetně možné účasti rodinných příslušníků na skupinové psychoterapii. Nedílnou část léčby tvoří pracovní terapie.

Ve zdravotnickém zařízení pracuje celkem 24 zaměstnanců. Organizace poskytuje zdravotní péči na 60 akutních lůžkách.

Spádovost je celorepubliková, spolupráce s ostatními subjekty na dobré úrovni.

Léčebna tuberkulozy a respirační nemocí Humpolec

Adresa zařízení:
Jihlavská 803
39626 Humpolec

Zřizovatelem a majitelem léčebny je město Humpolec. Léčebna tbc a respiračních nemocí (dále jen LTRN) zajišťuje komplexní péči o pacienty s tbc a ostatními nemocemi respiračního aparátu. Jde o zařízení, spadající do oddílu péče následné, specializované. V LTRN pracuje 61 zaměstnanců. Léčebna disponuje 80 lůžky.

LTRN má nadregionální působnost, s přirozeným spádem cca 550.000 obyvatel, v okruhu cca 80 - 120 km. LTRN zajišťuje komplexní péči o pacienty s nemocemi respiračního traktu, s téměř 50% nadregionální působností. Skladba pacientů: cca 10 - 15 % nemocní s tuberkulózou či podezřením na tuto nemoc, cca 20 - 25 % onemocnění nádory plic a jejich komplexní řešení, včetně ošetřovatelské péče, 50 - 55 % nemocní s chronickou obstrukční chorobou plicní, emphysemem, zbytek pak jiné plicní diagnózy, málo četné. Kromě této péče, zajišťované na lůžkové části se v LTRN nachází i ambulantní složka, která pečuje o pacienty, vč. dohledu nad tbc, očkováním, atd.

Spolupráce s odbornými lékaři ambulancí, vzhledem k blízké dosažitelnosti tří okresních nemocnic je dobrá, v podstatě si LTRN “může vybírat” nejenom kvalitní odbornou spolupráci, ale také slušné lidské jednání. Je zajištěno trvalé poskytování komplementárních služeb požadovaných v rámci koncepce oboru tbc a respirační nemoci a v souladu s platnými právními předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR.

Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové, spol. s r. o.

Adresa zařízení :
Na Vyhlídce 859
58301 Chotěboř
http://www.rehustav.cz/

Rehabilitační ústav pro cévní choroby mozkovéRehabilitační ústav pro cévní choroby mozkové  je odborný léčebný ústav zaměřený na léčení pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu (CMP). Jedná se o specializované nestátní zdravotnické zařízení založené v roce 1964. Byla zde realizována a v praxi ověřena nová rehabilitační metoda profesora Kabáta. Takto vzniklo ojedinělé specializované zdravotnické zařízení, které postupně rozvíjelo další nové metody a dosáhlo vysoké úrovně léčby těchto pacientů. Předmětem jeho činnosti je ambulantní diagnostická a léčebná činnost neurologická, ambulantní léčebná činnost interní, ambulantní léčebná činnost rehabilitační a lůžková léčebná činnost rehabilitační a neurologická.
Zařízení věnuje velkou péči kvalitě a odbornosti zaměstnanců. Všechny provozované odbornosti jsou obsazené lékaři s atestací druhého stupně. Mimo lékařské profese zdravotnické zařízení zaměstnává logopeda, ergoterapeuty, fyzioterapeuty, všeobecné sestry a nižší zdravotnický personál. Celkem 43 zaměstnanců. Rehabilitační ústav disponuje 40 lůžky následné péče. 

Zdravotnické zařízení léčí pacienty především ze spádové oblasti kraje Vysočina. Kapacita ústavu je dále doplňována o pacienty z jiných krajů. 
Nejužší spolupráce je navázána s Nemocnicí Havlíčkův Brod, protože je nejbližší a umožňuje rychlé řešení akutních případů.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Psychiatrické léčebny a odborné ústavy
 

Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 22.4.2010 / 22.4.2010
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 44249
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek