Kontakty

Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ředitel odboru strategie
e-mai: ludek.sosna@mdcr.cr 

Ing. Jindřich Kušnír
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
Tel.: 225 131 361, e-mail: jindrich.kusnir@mdcr.cz

Správa železniční dopravní cesty
Bc. Marek Binko
Ředitel odboru strategie
Tel.: 972 235 430, e-mail: binko@szdc.cz 

Ing. Jan Šulc
Odbor strategie, oddělení koncepce
Tel.: 972 235 366, e-mail: sulcJa@szdc.cz

Mgr. Jakub Ptačinský
Tiskový mluvčí
Tel.: 722 177 052, e-mail: ptacinsky@szdc.cz

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT


 

První výsledky měření prachu v průmyslové zóně města Jihlavy

Krajský úřad Kraje Vysočina na základě podnětů a stížností na zvýšenou prašnost v průmyslové zóně města Jihlavy přistoupil k měření prašného spadu ve volném ovzduší. Toto měření provádí od května letošního roku jihlavské pracoviště Zdravotního ústavu a Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství má již první výsledky z měření.
 

 
 

Ke stanovení množství prachových částic se používá speciální odběrová nádobka - vzorkovnice, do které se po dobu jednoho měsíce volně zachycuje prach. Gravimetrickou metodou se zjistí celkové množství prašného spadu. V rámci monitoringu bylo v průmyslové zóně umístěno devět vzorkovnic, jedna vzorkovnice byla umístěna v areálu Domu zdraví pro získání pozaďových hodnot.

V průběhu monitoringu bylo měření doplněno o stanovení organického a anorganického podílu. Na základě analýzy podílu organické hmoty v prašném spadu bude možné určit majoritní zdroj znečištění prašným spadem ve sledované oblasti. Zároveň bude možné porovnat získané hodnoty s výsledky měření provedeného na stejných lokalitách a stejnou metodou v letech 2005/2006.

Prašný spad reprezentuje znečištění zemského povrchu sedimentací hrubé frakce prachových částic. Jejich původ je především v povrchové prašnosti způsobené provozem na komunikacích, stavební činností, sekundární prašností, ale také v technologických emisích všude tam, kde dochází k úniku tuhých částic a není v provozu účinná odlučovací technika.

„Měření bude prováděno minimálně do konce října letošního roku a financováno ze zdrojů Kraje Vysočina,“ konstatuje radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

 

Výsledky monitoringu budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách Kraje Vysočina http://www.kr-vysocina.cz/ ve složce Krajský úřad/ Dokumenty odborů krajského úřadu/ Odbor životního prostředí a zemědělství/ Ochrana ovzduší nebo na

: http://www.kr-vysocina.cz/zverejneni-vysledku-mereni-prasneho-spadu-v-prumyslove-zone-mesta-jihlavy/d-4059789/p1=4952 .

  • Rostislav Habán, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.:  564 602 514
    e-mail: haban.r@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 15.7.2014 / 15.7.2014

Počet návštěv: 6212
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies