Logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace


 

Průzkum zájmu o Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti

V souvislosti s novým kolem kotlíkových dotací, které bylo vyhlášeno ze strany Ministerstva životního prostředí dne 25.2.2022, zjišťuje Krajský úřad Kraje Vysočina zájem obyvatel o připravovaný program „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti“. Vyplnění formuláře Vám určitě nezabere více než 5 minut a nezavazuje Vás k následnému podání žádosti o kotlíkovou dotaci v roce 2022, nezavazuje však ani Kraj Vysočina k poskytnutí dotace. Jde pouze o předběžný průzkum zájmu o připravovaný dotační program. Informace získané z tohoto průzkumu budou použity za účelem stanovení výše alokace finančních prostředků na kotlíkové dotace, o které bude Kraj Vysočina žádat z Operačního programu Životní prostření.
 

 
 

Na rozdíl od předchozích třech kol kotlíkových dotací bude připravovaný program zaměřen na nízkopříjmové domácnosti a žadatelé musí splňovat následující podmínky:

 

Způsobilým žadatelem o dotaci musí být vlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zároveň v této nemovitosti trvale bydlí. Pokud zde nemá trvalý pobyt, pak v čestném prohlášení uvede, že má v nemovitosti bydliště.

 

Pro splnění podmínky „nízkopříjmovosti“ bude muset žadatel prokázat, že průměrný čistý příjem každého člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč. Povinnost prokazovat příjmy se nevztahuje na následující žadatele:

1. Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

2. Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia do 26 let,

3. Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.

Splnění kritéria nízkopříjmové domácnosti bude posuzováno k datu podání žádosti.

 

Předmětem podpory bude náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje minimálně 3. emisní třídu dle ČSN EN 303-52, za nový zdroj tepla, kterým může být tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo plynový kondenzační kotel. Nový zdroj tepla musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES („Ekodesign“).

 

Podpora fyzickým osobám je poskytována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to s následujícími limity:

 

Typ zdroje

Max. dotace

Plynový kondenzační kotel

100 000 Kč

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže

130 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

130 000 Kč

Tepelné čerpadlo

130 000 Kč

 

Dotaci je možné čerpat i zpětně, na již zrealizované výměny a to až k 1. 1. 2021.

 

Pokud splňujete výše uvedené podmínky a máte zájem o připravovaný program „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina pro nízkopříjmové domácnosti“, vyplňte prosím formulář na Kotlíkovém webu Kraje Vysočina.

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na pracovníky krajského úřadu na následujících kontaktech:

Kotlíková linka: 564 602 888 (PO, ST 8-17, UT, ČT, PA 8-13)

E-mail: kotliky@kr-vysocina.cz

Logo

 
 
 
Zodpovídá: Bc. Martin Čáp
Vytvořeno / změněno: 7.3.2022 / 4.3.2022

Počet návštěv: 626
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies