Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Projekt podpoří rovné příležitosti mužů a žen

Projekt podpoří rovné příležitosti mužů a žen
Narodit se, vyrůst, žít a pracovat na Vysočině. Dříve jasný scénář života místních lidí začíná pozbývat svoji autentičnost. Na Vysočině postupně ubývá obyvatel a příznivá také není jejich věková struktura. Zvrátit současný vývoj si klade za cíl tříletý projekt „Žijeme a pracujeme na Vysočině“, který byl odstartován 1. července. Celkové náklady projektu jsou 7 589 827 Kč, 15 % jde ze státního rozpočtu, zbytek je hrazen z ESF z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
 

 
 

„Jde o zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje. Smyslem projektu je podpora rovných příležitostí žen a mužů v kraji,“ říká radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál. 

 

Záměrem projektu je tedy vytvořit podmínky pro zlepšení pracovního a rodinného života obyvatel. To znamená realizovat aktivity jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. Právě tyto kroky mohou napomoci k tomu, že se Kraj Vysočina stane místem, kde se dobře žije i pracuje a lidé odsud nebudou odcházet. 

 

Byť je příjemcem projektu Kraj Vysočina, vlastní projekt spojuje partnerství neziskové organizace Informační a poradenské centrum o.p.s., s organizací Centrum pro rodinu a sociální péči a společností 6. SENSE s.r.o.  Kraji se tak podařilo vytvořit partnerství, které disponuje odlišnými zkušenostmi s řešením problematiky rovných příležitostí a slaďováním pracovního a rodinného života.

 

Aby dopady projektu byly co nejširší, je zacílen na tři skupiny. Tou první jsou zaměstnanci a zaměstnankyně, muži a ženy vracející se z rodičovské dovolené zpět na trh práce. K jejich úspěšnému návratu do pracovního procesu má napomoci vytvořená síť míst Family Points, které poskytnou podporu a pomoc při krátkodobé péči o dítě v souvislosti s uplatněním se na trhu práce.

 

Druhou skupinu představují zaměstnavatelé, subjekty zřizované krajem. V tomto případě bude cílem ovlivnit jejich personální politiku a podpořit opatření na podporu slaďování práce a rodinného života.

 

„Ve vybraných podnicích proběhnou rodinné audity, které by měly identifikovat dobré praxe, ale také nabídnout doporučení k dalšímu rozvoji. Jako výstup bude vytvořena Metodika opatření na podporu slaďování pracovního a rodinného života do plánu personálního rozvoje. Zároveň bude vyhlášena soutěž „Podnik příznivý rodině“, která může ocenit pozitivní aktivity a přístup firem z Kraje Vysočina,“ popisuje vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina Věra Švarcová.

 

V projektu je rovněž pamatováno na veřejnost, která může z výstupů profitovat individuálně, ale která také hraje nepostradatelnou roli ve vytváření kultury společností, které se zapojí k podpoře rovnosti a budou aktivně vystupovat proti diskriminaci na trhu práce. V tomto ohledu budou v projektu připraveny interaktivní materiály pro širokou veřejnost, stejně tak jako bude veřejnost oslovena i skrze aktivity ve spojitosti se Dnem rodiny 15. května. Výstupy projektu se stanou součástí Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina.

 

 

 • Marek Homolka, odbor sociálních věcí
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  tel.: 564 602 813, e-mail: homolka.m@kr-vysocina.cz
 

Projekt podpoří rovné příležitosti mužů a žen

 
„Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje“, CZ.1.04/3.4.04/76.00238
Trvání projektu: 1.7.2012-30.6.2015
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Projekt podpoří rovné příležitosti mužů a žen
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 25.9.2012 / 25.9.2012

Počet návštěv: 15723
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek