Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Podklady pro jednání rady > 2011


 

Podklady pro jednání rady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Programové prohlášení Rady kraje Vysočina pro funkční období 2008 - 2012

znak kraje Vysočina
Rada kraje Vysočina vyjadřuje záměr navázat na již položené dobré základy a využít je pro další, komplexní a vyvážený rozvoj Vysočiny. Současně vyjadřuje pevnou vůli takové zadání každodenním usilováním naplňovat. Jako členové tohoto orgánu jsme si plně vědomi, že k rozhodování o veřejných záležitostech musíme přistupovat koncepčně a po provedení důkladných analýz. Na základě jejich výsledků budeme směrovat rozvojové aktivity samosprávy.
 

 
 

Rada kraje bude respektovat potřeby občanů Vysočiny jako rozhodující motiv a východisko pro svou práci a s ohledem na ně bude rozvíjet kraj jako moderní samosprávný celek.

 

Toto programové prohlášení je otevřeným politickým dokumentem, kterým se Rada kraje Vysočina plně hlásí k základním, obecně uznávaným společenským hodnotám.

 

Rada kraje Vysočina se při své činnosti bude řídit především těmito zásadami a požadavky:

 • průhlednost všech rozhodovacích procesů,
 • důraz na efektivní využívání ekonomické základny kraje Vysočina,
 • dynamický, přitom rovnoměrný a vyvážený  rozvoj území,
 • rozhodování na základě dlouhodobých koncepcí,
 • zlepšení komunikace s občany, nestátními neziskovými organizacemi, obcemi a městy kraje Vysočina,
 • prohloubení propagace kraje na veřejnosti, důsledné uplatňování principu otevřenosti k občanské veřejnosti, spolupráce se všemi subjekty působícími v oblasti informovanosti,
 • spolupráce s podnikatelskými subjekty na zlepšení konkurenční pozice ekonomiky,
 • podpora skutečně účelného využívání finančních prostředků pro dynamický rozvoj kraje Vysočina.

 

Za hlavní priority důležité pro rozvoj kraje považujeme:

 

 • vyrovnané hospodaření kraje s případnými úvěry určenými především na získávání finančních prostředků z evropských projektů,
 • efektivní a účelné využívání finančních prostředků plynoucích z Evropské unie, z národních a jiných zdrojů pro rozvoj našeho kraje,
 • systémové řízení nemocnic, realizaci rozpracovaných velkých investičních akcí, udržení kvalifikovaných zaměstnanců v krajských zdravotnických zařízeních, optimalizaci nákupů a rozvoj minimálně jednoho nadregionálního centra – onkologie,
 • řešení silničních staveb, dokončení probíhajících oprav a rekonstrukcí a přípravu dalších především s možností využití prostředků z Evropské unie pro jejich financování,
 • vytvoření koncepce dopravní obslužnosti území kraje Vysočina a zavedení integrovaného dopravního systému s využitím všech druhů dopravy dle zpracované analýzy,
 • široké využívání informačních technologií, především rozvoj a rozšiřování služeb e-Governmentu jako prostředku komunikace občana s veřejnou správou,
 • aktivity zaměřené na likvidaci starých ekologických zátěží, ochranu zdrojů pitné vody a realizaci opatření k udržení vody v krajině, dokončení Strategie ochrany krajinného rázu a její praktické využívání při výstavbě alternativních zdrojů energie, podporu dalšímu rozvoji jaderné energetiky,
 • podporu intenzivní zemědělské výroby, zejména typických komodit pro Vysočinu, ochranu zemědělského půdního fondu a vytvoření maximálního tlaku na ústřední orgány ke spravedlivější dotační politice pro zemědělství a venkov,
 • rozvoj Vysoké školy polytechnické Jihlava, detašovaných pracovišť dalších vysokých škol v kraji, podporu znalostí žáků a studentů v oblasti využívání informačních technologií, podporu výuky jazyků a enviromentání gramotnosti,
 • vyhodnocení výsledků slučování středních škol, podporu a rozvoj všech forem odborného školství s důrazem na flexibilitu a zaměstnanost učňovské mládeže,
 • zlepšování kvality poskytování sociálních služeb, spravedlivé rozdělování podpory jejich poskytovatelům, podporu projektů začleňování seniorů a osob zdravotně postižených do reálného života a podporu nestátních neziskových organizací a jejich obecně prospěšné činnosti,
 • zachování policejních služeben v menších městech a zřízení krajské policejní správy, podporu činnosti všech složek integrovaného záchranného systému,
 • spolupráci v rámci významných sportovních, kulturních a společenských akcí, které mimořádným způsobem reprezentují kraj (např. Zlatá lyže, Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, Festival Gustava Mahlera, Mezinárodní festival dokumentárního filmu Jihlava, Mistrovství světa v biatlonu 2013).

 

Tento dokument byl schválen Radou kraje Vysočina na zasedání tohoto orgánu č. 3/2009 konaném dne 20. ledna 2009.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Programové prohlášení Rady kraje Vysočina pro funkční období 2008 - 2012
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.1.2009 / 20.1.2009

Počet návštěv: 81966
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek