Cesta: Titulní stránka > Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Program rozvoje venkova aneb Jak se nám žije na venkově

Program rozvoje venkova aneb Jak se nám žije na venkově
Na konci září se na Zámku ve Žďáře nad Sázavou konal odborný seminář na téma Program rozvoje venkova aneb Jak se nám žije na venkově, kterého se zúčastnili starostové a zástupci samospráv nejen z Kraje Vysočina, ale i z celé České republiky.
 

 
 

Přítomné hosty přivítali samotní majitelé zámku manželé Kinští, kteří představili historii tohoto místa a jejich snahu o oživení této památky, které má stejný cíl jako snahy o oživování venkova. „Jsem velice ráda, že máme příležitost ke společné odborné diskusi nad problémy, které trápí venkovské obce, především v této nelehké době. I ta bylo důvodem, proč byla původně plánovaná Národní konference Venkov 2020 přesunuta na květen 2021, kdy už bude snad epidemiologická situace v naší republice příznivější,“ uvedla při svém úvodním slově Veronika Vrecionová, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova ČR, který byl hlavním pořadatelem akce. Se zdravicí pokračoval Stanislav Polčák, rovněž poslanec Evropského parlamentu a předseda Sdružení místních samospráv ČR. Vedení Spolku pro obnovu venkova rovněž ocenilo aktivní zapojení a přínos Kraje Vysočina a všech ostatních regionálních partnerů do organizace národní konference. K tomu dodává náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu Pavel Pacal: „Jsem velice poctěn, že jsme se na přípravných pracích k pořádání Národní konference Venkov 2020 mohli také podílet. Věřím, že se do organizace zapojíme i v příštím roce, protože jsme kraj s velkým počtem venkovských obcí, pro které hledáme nové cesty jejich rozvoje. A k tomu by národní konference měla také přispět.“ 


V prvním bloku prezentací s tématem Vesnice roku: Jak tato soutěž ovlivnila život v obci prezentovali své zkušenosti starostové obcí, které zvítězily v některém z minulých krajských či republikových kol. Krom zadostiučinění za jejich dlouholetou systematickou práci pro obec, které se jim dostalo při převzetí cen, zmiňovali také pozitivní dopad ocenění, které se promítlo do dalšího rozvoje obce a ještě více stmelilo jejich obyvatele. Získané prostředky využili na odstranění větších problémů, které by z vlastních zdrojů nedokázali vyřešit. Vyzdvihli také pozitivní zkušenost s předáváním zkušeností v rámci meziobecní spolupráce, vzájemných návštěvách a také v roli hodnotitelů v dalších ročnících soutěže. Od všech zaznělo jednoznačné doporučení pro ostatní starosty k zapojení do této soutěže. U řečnického stolku se postupně vystřídali Pavla Chadimová – starostka obce Heřmanov (vítěz Vesnice ČR 2019) a Petr Bárta z obce Vepříkov (vítěz krajského kola soutěže v roce 2019).


Milan Kazda starosta obce Kněžice, která získala titul Inovativní obec roku 2019 a je první energeticky soběstačnou obcí v České republice, představil přítomným řešení z oblasti výroby elektrické energie a tepla, do kterých obec postupně investovala, a které nyní využívá. V budoucnu se chtějí zaměřit na snižování produkce směsného odpadu, kde již nyní dosáhli dílčích úspěchů.


Prezentaci na téma Živnostenské podnikání na venkově a dopady koronavirové krize na podnikání přednesla Iveta Fryšová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, a uvedla informace, jak se kraj zapojil pomocí podnikatelům při řešení problémů v době pandemie. Na její prezentaci navázal Pavel Štefka, podnikatel z Dolní Jablonné u Přibyslavi, který popsal výhody ale i úskalí podnikání na venkově, v jeho případě přímo na samotě. 


Seminář uzavřela opět poslankyně Vrecionová, která vyzvala přítomné, aby nepolevovali ve své nelehké práci při zlepšování podmínek života obyvatel na venkově.


kinsky

polčák

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 1.10.2020 / 1.10.2020

Počet návštěv: 1418
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies