Cesta: Titulní stránka > Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina


 

Program přeshraniční spolupráce Rakousko–Česká republika pokračuje

Program přeshraniční spolupráce Rakousko–Česká republika pokračuje
Program mezi Rakouskem a Českou republikou Interreg V-A byl spuštěn v roce 2015. Od té doby bylo schváleno 63 projektů. Obvyklá délka realizace projektů je 3-4 roky a tak většina z nich ještě stále běží. „Prvních 16 projektů už bylo zdárně ukončeno a tak si můžeme přiblížit některé z těch, na kterých se intenzivně podílely organizace z Vysočiny. Jedná se o různorodá témata a zajímavé inovativní výstupy, které napomáhají prohlubovat spolupráci osob a institucí z obou stran hranice, a mám radost z toho, že partneři z Kraje Vysočina jsou v tomto programu velice aktivní a úspěšní,“ řekl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.
 

 
 

Projekt INTEKO – Inovace technologií při kompostování, využití kompostu a ochrana půdy

Partneři projektu (Zemědělská a ekologická regionální agentura, z. s., Mendelova univerzita v Brně, Bioforschung Austria z Vídně a rakouský Spolkový úřad pro vodní hospodářství) spojili své síly, aby vyvinuli inovativní technologii kompostování, která zajistí standardizaci kvality kompostu. Základem inovace je nová metodika objektivního posouzení zralosti kompostu a jeho kvality.

Vzhledem k výzvám, před kterými současná společnost stojí – nedostatek kvalitní půdy, nedostatečné vsakování a zadržování vody v půdě, postupné vyčerpání přírodních zdrojů živin a nutnost jejich obnovy – nabízí technologie kompostování jedinečnou možnost přírodě blízkého způsobu recyklace živin a organické hmoty. Je vědecky dokázáno, že zvýšení množství organické půdní složky pozitivně ovlivňuje hospodaření půdy s vodou. Podstatným je organické vázání živin v kompostu. Díky tomu se živiny snadno neuvolňují ve spodních vodách, ale jsou zachovány pro rostliny. Teprve za těchto podmínek přispívá využívání kompostu ke zlepšení funkcí půdy. Důležitou součástí projektu byl transfer znalostí a praktických dovedností rakouských partnerů související s metodikou infračervené spektrometrie, což je analytická technika umožňující přesné stanovení anorganických sloučenin. Projekt se zabýval též dopady hnojení kompostem, zpracovaným inovativní cestou, na vodní zdroje. Projekt vyvinul nový biologický postup ke zlepšení účinnosti druhotných surovin obsahujících fosfor a metodu měření vymývání dusíku do spodních vod prostřednictvím iontoměničových destiček.

Díky projektu INTEKO se může zemědělská praxe spolehnout na kvalitu kompostu jako nezpochybnitelného kvalitního hnojiva, které lze navíc využít v ekologickém zemědělství, ochranných pásmech vod, erozně ohrožených plochách a degradovaných půdách. Více informací na www.at-cz.eu/inteko.


Projekt BILATERÁLNÍ SÍTĚ DESIGNU – Inovace designu od moderny kolem roku 1900 po modernu digitální (Bilaterale Designnetzwerke)

Partnery projektu byly dvě kulturní instituce (Moravská galerie v Brně a MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst), které se zabývají středoevropskou modernou a kulturním dědictvím, a město Brtnice, kde se nachází rodný dům Josefa Hoffmanna (slavného vídeňského architekta a designéra). Projekt přispěl k dalšímu výzkumu a zprostředkování středoevropské moderny, která vedla v letech 1890–1938 k výměně tvůrčích sil v obou zemích a k výsledkům a dílům, která ovlivnila globální kulturní historii. Součástí projektu byla nejen příprava a realizace výstav v Brtnici, Brně a Vídni, ale také pobyty a workshopy pro mladé designéry zabývající se výzvami digitální moderny v 21. století. V rámci projektu bylo také vylepšeno zázemí pro badatele i návštěvníky rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici, návštěvníkům v obou zemích se v rámci tzv. „laboratoře řemesel“ představily přední provozy a dílny uměleckých řemeslníků z ČR a Rakouska. Díky projektu byly realizovány i stavební úpravy Místodržitelského paláce v Brně a rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici. Více informací na www.at-cz.eu/bilaterale-designnetzwerke.


Projekt EDUGARD

Projekt se zaměřil na využití školních pozemků, areálů a zahrad jako místa, které je výhodné využít pro vzdělávání žáků. Velkou výzvou bylo motivovat žáky pro technické a přírodovědné vzdělávání a podporovat manuální zručnosti a dovednosti dětí.

Čeští partneři (Chaloupky o.p.s., školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, Přírodní zahrada, z. s., a Jihočeská univerzita v Český Budějovicích) vložili do projektu metody zaměřené na přírodovědné vzdělávání, badatelské metody, mezipředmětové vztahy. Rakouští partneři (Natur im Garten GmbH a Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik) přinesli zkušenosti zejména s moderními, ekologickými přístupy pro praktické vzdělávání a pěstitelské práce. Spojením vznikl komplexní přístup k využití školních pozemků a zahrad pro vzdělávání v oblasti zahradní pedagogiky. Na společný vzdělávací rámec navázal projekt další programy a potřebnou infrastrukturu pro vzdělávání. Společné portfolio programů zahrnuje vzdělávání pro studenty učitelství, akce celoživotního vzdělávání pro učitele ze škol a přeshraniční vzdělávací programy pro žáky. V rámci projektu byla vytvořena publikace „Zahradní pedagogika: česko-rakouský vzdělávací rámec“, která obsahuje nové vzdělávací nabídky v oboru zahradní pedagogiky, a katalog výukových zahrad na jižní Moravě, Vysočině, v jižních Čechách, Vídni a Dolním Rakousku. Vznikly nové učební plány pro vysokoškolské předměty a pregraduální výuku pedagogů. Byly vytvořeny desítky druhů seminářů pro další vzdělávání pedagogů a vzdělávací programy pro školy. Publikace a další informace jsou k dispozici na www.at-cz.eu/edugard.

Film o zahradní pedagogice natočený v rámci projektu EDUGARD můžete zhlédnout i na YouTube.


atcz

atcz

atcz

logo

  • Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.9.2020 / 24.9.2020

Počet návštěv: 3354
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies