Kraj Vysočina - logo

Servis pro podnikatele


Anketa

Zaujal Vás nový portál pro podnikatele?

 • Ano (159)
   
 • Ne (67)
   

Celkem hlasovalo: 226

 
 

Doporučujeme

 • EU pro podnikatele
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele


 

Úvod

 

Mgr. Pavel Pacal Ing. Josef Pavlík

Kraj Vysočina si plně uvědomuje, že kvalita podnikatelského prostředí je jedním ze základních předpokladů pro celkový rozvoj regionu, a proto inicioval vznik tohoto informačního portálu. Jeho záměrem je poskytovat široké podnikatelské veřejnosti v Kraji Vysočina ucelený soubor informací o podpoře podnikání nejen ze strany kraje ale i z národní a evropské úrovně. Informační portál dále poskytuje informace o akcích, které Kraj Vysočina a jeho partneři v této oblasti pořádají nebo se na nich podílí. Zároveň jsou na tomto portálu zveřejněny odkazy na zásadní krajské koncepční dokumenty vztahující se k oblasti podnikání. Jedná se o "Program rozvoje Kraje Vysočina" (prioritní oblast 1), „Regionální inovační strategii Kraje Vysočina“ (prioritní oblast A) a „3S krajský annex Kraje Vysočina“ (klíčová oblast změn A). Dále je zde zveřejněn přehled investičních příležitostí (průmyslových zón a brownfield) v Kraji Vysočina. Na tomto místě máte také příležitost k položení otázek z oblasti podnikání a ekonomiky prostřednictvím diskusního fóra.

Vážení podnikatelé, věříme, že Vám informační portál pomůže získat užitečné informace, které Vám pomohou s řešením problémů, se kterými se při svých podnikatelských aktivitách potýkáte.


Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtmana
Oblast regionálního rozvoje, Fond Vysočiny
Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmana
Oblast financí
 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • I. výzva programu CzechStarter na podporu začínajících inovativních podniků (22.3.2017)
  Czechstarter

  Od 15. března do 30. dubna 2017 mají začínající inovativní podniky, tzv. start-ups, možnost přihlásit se do I. výzvy programu CzechStarter a získat tak odborné poradenství, mentoring a další podporu pro rozvoj svého inovativního podnikání.

   
 • Bavorsko-český den pro firmy (22.3.2017)
  Bavorsko-český den

  Společně vytvářet budoucnost: moto, které v současnosti určuje vztah mezi oběma zeměmi na politické, společenské i hospodářské úrovni. Evropský region Dunaj-Vltava a Niederbayern-Forum se proto v letošním roce v rámci společných aktivit zabývají zintenzivněním vzájemných vztahů mezi podniky sousedních regionů. Jednou z mnoha připravovaných aktivit je Bavorsko-český den pro firmy, který se uskuteční 6. dubna 2017 v Bayerisch Einstein (Bavorsko).

   
 • V rámci 4. Veřejné soutěže programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (TA ČR) lze získat podporu na česko-německé projekty z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce (16.3.2017)
  Delta

  Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany) dne 28. února 2017 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA). Soutěž bude tematicky zaměřena na podporu česko-německých projektů z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce, neboť takové projekty mají zásadní přínos pro hospodářství obou zemí ve zcela klíčové oblasti změn Průmyslu 4.0, směřujících k budoucí konkurenceschopnosti.

   
 • Přehled aktuálních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) (15.3.2017)
  OP PIK

  V současné době lze žádat o podporu projektů z těchto výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK): SPOLUPRÁCE, INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT, ÚSPORY ENERGIE, POTENCIÁL, APLIKACE, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, INOVACE – PATENT, SPOLUPRÁCE, SLUŽBY INFRASTRUKTURY, INOVAČNÍ VOUCHERY, NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE a SMART GRIDS II.

   
 • Operační program Životní prostředí - Výzva 65 - Inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží (15.3.2017)
  OP ŽP

  V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit. Proto 1. 3. 2017 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 65. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), která je zaměřena na inventarizaci a odstranění starých ekologických zátěží. V rámci výzvy s celkovou alokací 400 mil. Kč budou podporovány aktivity typu realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik nebo sanace vážně kontaminovaných lokalit. Žádosti o podporu lze podávat v termínu od 3. 4. 2017 do 30. 6. 2017. Oprávněnými žadateli jsou také podnikatelské subjekty.

   
 • HR Point Jihlava - Seminář na téma „Nábor jako marketingová kampaň“ (15.3.2017)
  HR point

  Krajská pobočka Agentury na podporu podnikání i investic CzechInvest ve spolupráci s personální agenturou ManpowerGroup si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma "Nábor jako marketingová kampaň – efektivní využívání zdrojů kandidátů“, který se uskuteční 30. 3. 2017, v čase od 13 do 16 hodin, na adrese Komenského 31, Jihlava.

   
 • Digitální zralost firmy lze prověřit na www.firma4.cz (6.3.2017)
  Logotyp

  Víte, co znamená pojem „Industry 4.0“ neboli „Průmysl 4.0“? Chcete vědět jak digitálně zralá je Vaše firma pro přechod na fungování podle tohoto konceptu, tedy na plně digitalizovaný automatizovaný systém podnikových procesů? Odpovědi na tyto a další otázky můžete získat na webových stránkách www.firma4.cz, které zřídila pracovní skupina pro implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách, založená jako součást Expertního týmu pro digitální ekonomiku Svazu průmyslu a dopravy České republiky.

   
 • CzechInvest rozšiřuje aktivity pro start-upy (6.2.2017)
  Czechinvest

  Od úplných začátků až po jednání s možným investorem bude CzechInvest provázet začínající české inovativní podnikatele díky rozšíření svých služeb pro start-upy. Finanční i poradenskou podporu jim nabízí hned ve čtyřech aktivitách, které jsou zaměřeny vždy na konkrétní fázi rozvoje start-upu: CzechStarter, CzechDemo, CzechAccelerator a CzechMatch. Celkem má CzechInvest pro české start-upy připraveno více než 142 miliony korun. Podrobné informace jsou k dispozici na novém webu www.podporastartupu.cz.

   
 • Aktuální otevřené výzvy Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) (4.1.2017)
  OP PIK

  Přehled aktuálně otevřených výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

   
 • Veletrh dotačních příležitostí: Podnikatelé v Kraji Vysočina mají možnost zkonzultovat své záměry (21.11.2016)
  Záměr

  Na jediném místě budou podnikatelům z Kraje Vysočina k dispozici zástupci nejrůznějších dotačních programů, aby zájemcům poradili, zhodnotili reálnost a nasměrovali jejich plánované projekty v oblasti podnikání a průmyslu. V pondělí 5. prosince se v Jihlavě, v sídle Kraje Vysočina, v zasedací místnosti B 3.16, od 9.00 do 15.00 uskuteční Veletrh dotačních příležitostí, který pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest ve spolupráci s Krajem Vysočina.

   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

 • I. výzva programu CzechStarter na podporu začínajících inovativních podniků (22.3.2017)
  Czechstarter

  Od 15. března do 30. dubna 2017 mají začínající inovativní podniky, tzv. start-ups, možnost přihlásit se do I. výzvy programu CzechStarter a získat tak odborné poradenství, mentoring a další podporu pro rozvoj svého inovativního podnikání.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Bavorsko-český den pro firmy (22.3.2017)
  Bavorsko-český den

  Společně vytvářet budoucnost: moto, které v současnosti určuje vztah mezi oběma zeměmi na politické, společenské i hospodářské úrovni. Evropský region Dunaj-Vltava a Niederbayern-Forum se proto v letošním roce v rámci společných aktivit zabývají zintenzivněním vzájemných vztahů mezi podniky sousedních regionů. Jednou z mnoha připravovaných aktivit je Bavorsko-český den pro firmy, který se uskuteční 6. dubna 2017 v Bayerisch Einstein (Bavorsko).

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • V rámci 4. Veřejné soutěže programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (TA ČR) lze získat podporu na česko-německé projekty z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce (16.3.2017)
  Delta

  Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum (Federal Ministry of Education and Research in Germany) dne 28. února 2017 čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (dále jen program DELTA). Soutěž bude tematicky zaměřena na podporu česko-německých projektů z oblasti tzv. čtvrté průmyslové revoluce, neboť takové projekty mají zásadní přínos pro hospodářství obou zemí ve zcela klíčové oblasti změn Průmyslu 4.0, směřujících k budoucí konkurenceschopnosti.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Přehled aktuálních výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) (15.3.2017)
  OP PIK

  V současné době lze žádat o podporu projektů z těchto výzev Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK): SPOLUPRÁCE, INOVACE – INOVAČNÍ PROJEKT, ÚSPORY ENERGIE, POTENCIÁL, APLIKACE, OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, INOVACE – PATENT, SPOLUPRÁCE, SLUŽBY INFRASTRUKTURY, INOVAČNÍ VOUCHERY, NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE a SMART GRIDS II.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Operační program Životní prostředí - Výzva 65 - Inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží (15.3.2017)
  OP ŽP

  V ČR stále zůstává velké množství starých ekologických zátěží, u nichž není znám rozsah rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, anebo jsou tato rizika natolik závažná, že je nezbytné tyto staré ekologické zátěže odstranit. Proto 1. 3. 2017 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP ČR) 65. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), která je zaměřena na inventarizaci a odstranění starých ekologických zátěží. V rámci výzvy s celkovou alokací 400 mil. Kč budou podporovány aktivity typu realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik nebo sanace vážně kontaminovaných lokalit. Žádosti o podporu lze podávat v termínu od 3. 4. 2017 do 30. 6. 2017. Oprávněnými žadateli jsou také podnikatelské subjekty.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • HR Point Jihlava - Seminář na téma „Nábor jako marketingová kampaň“ (15.3.2017)
  HR point

  Krajská pobočka Agentury na podporu podnikání i investic CzechInvest ve spolupráci s personální agenturou ManpowerGroup si Vás dovoluje pozvat na seminář na téma "Nábor jako marketingová kampaň – efektivní využívání zdrojů kandidátů“, který se uskuteční 30. 3. 2017, v čase od 13 do 16 hodin, na adrese Komenského 31, Jihlava.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Vyhlášení 2. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE217 na podporu nadnárodní spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje (27.2.2017)
  inter eureka

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. února 2017 druhou národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka soutěžní lhůty pro předkládání projektů je 5. dubna 2017. Podrobnější informace o aktuální výzvě INTER-EUREKA LTE 217 jsou k dispozici na http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/inter-eureka.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • CzechInvest rozšiřuje aktivity pro start-upy (6.2.2017)
  Czechinvest

  Od úplných začátků až po jednání s možným investorem bude CzechInvest provázet začínající české inovativní podnikatele díky rozšíření svých služeb pro start-upy. Finanční i poradenskou podporu jim nabízí hned ve čtyřech aktivitách, které jsou zaměřeny vždy na konkrétní fázi rozvoje start-upu: CzechStarter, CzechDemo, CzechAccelerator a CzechMatch. Celkem má CzechInvest pro české start-upy připraveno více než 142 miliony korun. Podrobné informace jsou k dispozici na novém webu www.podporastartupu.cz.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Projekt „Kybernetická revoluce.cz“ vyráží do regionů ČR šířit praktické informace o implementaci Průmyslu 4.0 ve firmách (26.1.2017)
  kybernetická

  Zájmové sdružení právnických CzechInno, které se zaměřuje na propojení podnikatelských subjektů, veřejné správy a výzkumných organizací za účelem prohloubení spolupráce v oblasti inovací, připravilo sérii regionálních akcí k tématu Průmyslu 4.0 a praktických důsledků kybernetické revoluce pod názvem „Kyberneticka revoluce.cz – Průmysl 4.0 v praxi“.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Veletrh Věda, výzkum, inovace - 28. 2. - 2. 3. 2017, Brno (16.1.2017)
  vvvi

  Ve dnech 28. 2. - 2. 3. 2017 se na brněnském výstavišti uskuteční druhý ročník veletrhu Věda, výzkum, inovace. Cílem veletrhu je vytvořit novou platformu pro propojení vědecko-výzkumné a aplikační sféry.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód