Kraj Vysočina - logo

Servis pro podnikatele


 
 

Doporučujeme

 • EU pro podnikatele
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele


 

Úvod

 

Mgr. Pavel Pacal Ing. Josef Pavlík

Kraj Vysočina si plně uvědomuje, že kvalita podnikatelského prostředí je jedním ze základních předpokladů pro celkový rozvoj regionu, a proto inicioval vznik tohoto informačního portálu. Jeho záměrem je poskytovat široké podnikatelské veřejnosti v Kraji Vysočina ucelený soubor informací o podpoře podnikání nejen ze strany kraje ale i z národní a evropské úrovně. Informační portál dále poskytuje informace o akcích, které Kraj Vysočina a jeho partneři v této oblasti pořádají nebo se na nich podílí. Zároveň jsou na tomto portálu zveřejněny odkazy na zásadní krajské koncepční dokumenty vztahující se k oblasti podnikání. Jedná se o "Program rozvoje Kraje Vysočina" (prioritní oblast 1), „Regionální inovační strategii Kraje Vysočina“ (prioritní oblast A) a „3S krajský annex Kraje Vysočina“ (klíčová oblast změn A). Dále je zde zveřejněn přehled investičních příležitostí (průmyslových zón a brownfield) v Kraji Vysočina. Na tomto místě máte také příležitost k položení otázek z oblasti podnikání a ekonomiky prostřednictvím diskusního fóra.

Vážení podnikatelé, věříme, že Vám informační portál pomůže získat užitečné informace, které Vám pomohou s řešením problémů, se kterými se při svých podnikatelských aktivitách potýkáte.


Mgr. Pavel Pacal
náměstek hejtmana
Oblast regionálního rozvoje, Fond Vysočiny
Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmana
Oblast financí
 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • Podnikem přátelským rodině je MANN+HUMMEL, Domov Ždírec a Dětský domov Nová Ves u Chotěboře (19.5.2017)
  Podnikem přátelským rodině je MANN+HUMMEL, Domov Ždírec a Dětský domov Nová Ves u Chotěboře

  Ve druhém ročníku soutěže Podnik přátelský rodině, který ve třech kategoriích vyhlásil Kraj Vysočina, nejlépe uspěla opět výrobní a servisní společnost MANN+HUMMEL, která obhájila své prvenství v kategorii velkých podniků z loňského roku. Mezi přihlášenými středními firmami vyhrál krajský Domov Ždírec specializovaný na péči o klienty s Alzhaimerovou chorobou, mezi malými podniky patří první místo Dětskému domovu Nová Ves u Chotěboře. Do letošního ročníku soutěže Podnik přátelský rodině se přihlásilo 14 regionálních zaměstnavatelů, slavnostní vyhlášení 18. 5. 2017 hostilo Horácké divadlo Jihlava.

   
 • Mezinárodní Fórum Mechatronika s možností B2B schůzek - 27. - 28. 8. 2017, Linec, Horní Rakousko (18.5.2017)
  fff

  Od 27. do 28. srpna se v Linci koná Mezinárodní Fórum Mechatroniky zaměřené na téma „Digitální transformace ve výrobě", jehož cílem je představit aktuální trendy a výzvy v digitální produkci budoucnosti a upozornit na význam mechatroniky ve vývoji a realizaci inovativních strojů a strojních zařízení, respektive automatizovaných produkčních systémech.

   
 • Konzultační den agentury CzechTrade pro oblast Ukrajina a Rusko – 17. 5. 2017, Jihlava (15.5.2017)
  CzechTrade

  Hledáte nové trhy? Chcete zvýšit svůj export na Ukrajinu a do Ruska? Využijte individuální hodinové konzultace s ředitelkami zahraničních kanceláří CzechTrade v Kyjevě a v Petrohradě a projednejte svůj exportní záměr a možnosti asistence zahraniční kanceláře CzechTrade při exportu do vybraných zemí.

   
 • Soutěž Best Business Award: Cena za trvale udržitelné vedení podniku v Evropském regionu Dunaj-Vltava (10.5.2017)
  Soutěž Best Business Award: Cena za trvale udržitelné vedení podniku v Evropském regionu Dunaj-Vltava

  Best Business Award (BBA) Forum vyhlašuje 18. ročník soutěže Best Business Award - cenu za trvale udržitelné vedení podniku, v rámci které jsou každoročně oceňovány podniky z Evropského regionu Dunaj-Vltava. Podniky z Bavorska (Dolní Bavorsko, Horní Falc), Rakouska (Horní a Dolní Rakousko) a České republiky (Kraj Vysočina, Plzeňský a Jihočeský kraj) se mohou přihlašovat do 8. července 2017. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 11. října 2017 ve Waldkirchenu (Dolní Bavorsko).

   
 • Města z Kraje Vysočina ovládla výzkum Město pro byznys (20.4.2017)
  Město pro byznys

  Pelhřimov, Humpolec, Jihlava - tři vysočinská města, která zvítězila v celorepublikovém výzkumu Město pro byznys. Ten devátým rokem hodnotí přístup 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města Prahy k podnikatelům. „Město pro byznys je nejrozsáhlejším výzkumem municipalit v ČR, proto je skvělé, že všechny vítězné příčky obsadila města z Kraje Vysočina. Podnikatelé, velké, ale i menší podnikatelské subjekty jsou totiž klíčový pro to, aby ekonomika v kraji rostla udržitelným způsobem a měla pozitivní vliv na každého občana Vysočiny,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

   
 • Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost patří SPORTENu, První brněnské strojírně Velká Bíteš, městu Třebíč a Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou (10.4.2017)
  Cenam hejtmana

  Tradiční výrobce lyží z Nového Města na Moravě společnost SPORTEN, česká strojírenská společnost zajišťující vývoj, výrobu a testování letecké techniky První brněnské strojírny Velká Bíteš, město Třebíč a sociální zařízení Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou jsou vítězi čtyř kategorií druhého ročníku prestižní regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 10. dubna 2017 v sídle Kraje Vysočina.

   
 • AMSP ČR - Pokračujeme v ofenzivě podpory inovací (7.4.2017)
  AMSP

  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR realizuje řadu aktivit na podporu inovací. Jejím nejnovějším počinem v této oblasti je stostránková publikace "Řízení inovací a jejich financování v malé střední firmě", která jde po téměř roční přípravě do tisku. Publikace navazujeme na úspěšný Inovační manuál malé a střední firmy, který AMSP ČR vydala v roce 2014.

   
 • Nejlepší podmínky pro podnikání nabízí na Vysočině Pelhřimov (6.4.2017)

  Městem pro byznys roku 2017 se v Kraji Vysočina stalo město Pelhřimov. Po dlouhých letech přerušilo dlouhodobou nadvládu „sousedního“ Humpolce, který si letos připsal druhé místo. Pořadí výzkumu se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

   
 • Týden inovací 2017 (4.4.2017)
  TI

  Týden inovací se uskuteční dnech 22. - 28. května 2017 na několika místech České republiky. Cílem této akce je seznámit firmy, města a také širší veřejnosti s nejnovějšími světovými trendy na poli inovací a moderních technologií a propagovat české inovace a invence.

   
 • Startuje dvanáctý ročník podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2017 a Česká spořitelna Živnostník roku 2017 (4.4.2017)
  sss

  Do soutěže o Ceny Hospodářských novin Firma roku a Živnostník roku se do 30. června 2017 mohou přihlašovat malé a střední firmy působící v České republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle právních předpisů.

   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

 • Vyhlášen 5. ročník grantového programu "Nastartujte se" (22.5.2017)
  nastartujte se

  Komerční banka vyhlásila 5. ročník grantového programu "Nastartujte se", díky kterému mohou začínající podnikatelé se zajímavými podnikatelskými plány získat odměnu až 300 tis. Kč. Šanci uspět má každý, bez ohledu na předchozí zkušenost s podnikáním.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Mezinárodní Fórum Mechatronika s možností B2B schůzek - 27. - 28. 8. 2017, Linec, Horní Rakousko (18.5.2017)
  fff

  Od 27. do 28. srpna se v Linci koná Mezinárodní Fórum Mechatroniky zaměřené na téma „Digitální transformace ve výrobě", jehož cílem je představit aktuální trendy a výzvy v digitální produkci budoucnosti a upozornit na význam mechatroniky ve vývoji a realizaci inovativních strojů a strojních zařízení, respektive automatizovaných produkčních systémech.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Konzultační den agentury CzechTrade pro oblast Ukrajina a Rusko – 17. 5. 2017, Jihlava (15.5.2017)
  CzechTrade

  Hledáte nové trhy? Chcete zvýšit svůj export na Ukrajinu a do Ruska? Využijte individuální hodinové konzultace s ředitelkami zahraničních kanceláří CzechTrade v Kyjevě a v Petrohradě a projednejte svůj exportní záměr a možnosti asistence zahraniční kanceláře CzechTrade při exportu do vybraných zemí.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • OP PIK - Zahájení příjmu žádostí o podporu u programů Úspory energie v SZT Výzva II a Smart Grids I Výzva II, vyhlášení výzvy programu EXPANZE (5.5.2017)
  OP PIK

  Dne 4. května 2017 byl zahájen příjem žádostí o podporu u II. Výzvy programu Úspory energie v SZT a Výzvy II programu Smart Grids I. Tomuto spuštění předcházelo zrušení významné bariéry pro tyto oblasti podpory, kdy Evropská komise dne 26. dubna 2017 schválila revizi OP PIK, která se mj. týkala i zrušení omezení podílu alokace pro velké podniky v rámci těchto dvou specifických cílů. Z analýzy absorpční kapacity vyplynulo, že podíl velkých podniků pro SC 3.5 a SC 3.3 představuje 90 – 100 % reálného potenciálu žádostí v podmínkách České republiky, což potvrdil i příjem žádostí v rámci I. výzev těchto programů. Tato změna by měla umožnit zásadním způsobem zefektivnit čerpání přidělených finančních prostředků pro tyto specifické cíle a zároveň maximalizovat přínosy zrealizovaných projektů.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • AMSP ČR - Pokračujeme v ofenzivě podpory inovací (7.4.2017)
  AMSP

  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR realizuje řadu aktivit na podporu inovací. Jejím nejnovějším počinem v této oblasti je stostránková publikace "Řízení inovací a jejich financování v malé střední firmě", která jde po téměř roční přípravě do tisku. Publikace navazujeme na úspěšný Inovační manuál malé a střední firmy, který AMSP ČR vydala v roce 2014.

  Složka dokumentů: Podpora inovací

   
 • AMSP ČR - Pokračujeme v ofenzivě podpory inovací (7.4.2017)
  AMSP

  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR realizuje řadu aktivit na podporu inovací. Jejím nejnovějším počinem v této oblasti je stostránková publikace "Řízení inovací a jejich financování v malé střední firmě", která jde po téměř roční přípravě do tisku. Publikace navazujeme na úspěšný Inovační manuál malé a střední firmy, který AMSP ČR vydala v roce 2014.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Týden inovací 2017 (4.4.2017)
  TI

  Týden inovací se uskuteční dnech 22. - 28. května 2017 na několika místech České republiky. Cílem této akce je seznámit firmy, města a také širší veřejnosti s nejnovějšími světovými trendy na poli inovací a moderních technologií a propagovat české inovace a invence.

  Složka dokumentů: Podpora inovací

   
 • Týden inovací 2017 (4.4.2017)
  TI

  Týden inovací se uskuteční dnech 22. - 28. května 2017 na několika místech České republiky. Cílem této akce je seznámit firmy, města a také širší veřejnosti s nejnovějšími světovými trendy na poli inovací a moderních technologií a propagovat české inovace a invence.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Startuje dvanáctý ročník podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2017 a Česká spořitelna Živnostník roku 2017 (4.4.2017)
  sss

  Do soutěže o Ceny Hospodářských novin Firma roku a Živnostník roku se do 30. června 2017 mohou přihlašovat malé a střední firmy působící v České republice s nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle právních předpisů.

  Složka dokumentů: Podpora podnikání

   
 • Fond Vysočiny - Grantový program Inovační vouchery vyhlášen i v roce 2017 (4.4.2017)
  FV

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo na svém březnovém jednání další ročník grantového programu Fondu Vysočiny - Inovační vouchery. Malé, střední i velké podniky mohou získat podporu ve výši 50 až 200 tis. Kč na spolupráci s vědecko-výzkumným sektorem, jejímž výstupem bude produktová, procesní nebo marketingová inovace. Žádosti o dotaci lze podávat v termínu od 1. do 21. května 2017.

  Složka dokumentů: Podpora inovací

   
 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód