Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Příspěvky na hospodaření v lesích 2014 - 2020 - Program ukončen 20. 9. 2016

Úvod do problematiky poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v období 2014 - 2020 z rozpočtu Kraje Vysočina

 
 
 

Poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v období 2014-2020 z rozpočtu Kraje Vysočina

Kraj Vysočina vnímá podporu hospodárného a k přírodě šetrného hospodaření v lesích jako

tradiční nástroj a způsob motivace vlastníků lesů. Kraj Vysočina připravil „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020“ č. 11/13 (dále jen Zásady), které, Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo dne 10. 12. 2013. Ty to Zásady lze uplatnit na práce provedené v lesních porostech v Kraji Vysočina od 1. 1. 2014.

Pro rok 2015 Kraj Vysočina přistoupil ke schválení dodatku č. 1 těchto Zásad, v návaznosti na požadavky Evropské komise, jedná se o zapracování motivačního účinku na základě registrace žadatele. I v roce 2015 je nutné podávat žádosti na každý dotační titul samostatně. Před podáním vlastní žádosti předkládá žadatel registraci na jednotlivé příspěvky, registraci doručí žadatel před splněním příspěvku v období od 1. ledna do 31. března běžného roku.

Dne 24. 3. 2015 přistoupil Kraj Vysočina ke schválení dodatku č. 2 Zásad, tento dodatek upravil:

-       Žádost o registraci – registraci předkládá každý vlastník nebo nájemce lesa, který má zájem čerpat finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle Zásad, datum podání žádosti pro registraci je v roce 2015 prodloužen do konce dubna

-       Umožňuje podávat žádosti podle písmene D Zásad – Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie - přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun (žádosti je možné podávat od 1. května 2015)

Je-li žadatelem právnická osoba, vyplní přílohu č. 1 a, která reaguje na novelu zákona č. 250/2000Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§10 a, odst 3, písm. f)Podání žádosti a informace potřebné pro úspěšné vyplnění žádosti lze získat u našich odborných pracovníků na Krajském úřadu v Jihlavě, Žižkova 57, tel: 564 602 209, 564 602 263, 564 602 268 a 564 602 365.

Pro rok 2016 přistoupil Kraj Vysočina ke schválení dodatku č. 3, v tomto dodatku byly navýšeny sazby u sazenic melioračních a zpevňujících dřevin, dále byly navýšeny sazby u zajištění lesních porostů  porostů melioračních a zpevňujících dřevin a otevřen titul Přirozená obnova a umělá obnova síjí meliorační a zpevňující dřeviny.

Doporučujeme žadatelům o finanční příspěvek na hospodaření v lesích, aby žádosti podávali

co nejdříve po ukončení prací a tím přispěli ke včasnému vyřízení žádosti.

Příspěvky na poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti poskytované ministerstvem zemědělství -16. března 2015 vláda České republiky přijala nařízení vlády č. 51/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. Toto nařízení vlády, účinné od 1. dubna 2015, upravuje oblast poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti v souladu s novelou zákona o myslivosti (zákonem č. 357/2014 Sb.), dále mění pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti na základě poznatků z aplikační praxe a také zvyšuje sazby těch finančních příspěvků, které přispívají k plnění dlouhodobých priorit lesního hospodářství a myslivosti- více na www.eagri.cz

 

 

Odkazy

 • Dodatek č. 3 Zásad [PDF, 40 kB] (4.1.2016)
  Dne 15.12. 2015 přistoupil Kraj Vysočina ke schválení dodatku č. 3 Zásad, tento dodatek navýšil sazby sazenic u melioračních a zpevňujících dřevin, dále navýšil sazby u zajištění lesních porostů melioračních a zpevňujících dřevin, otevřel dotační titul Přirozená obnova a umělá obnova síjí - meliorační a zpevňující dřeviny.
 • Úplné znění zásad včetně dodatků č. 1, 2 a 3 [PDF, 135 kB] (4.1.2016)
  Tento materiál má pouze informativní charakter a slouží k lepší orientaci v Zásadách č. 11/13. Jsou v něm zapracované změny, ke kterým došlo v Zásadách po schválení dodatku č. 1, 2 a 3 Zastupitelstvem Kraje Vysočina. Při zjištění případných odchylek v textu tohoto úplného znění a v textu jednotlivých dokumentů, které úplné znění zahrnuje je závazný text jednotlivých dokumentů.

 
 • Zásady 11/13 [PDF, 1,9 MB] (9.1.2014)
   
 • Dodatek č. 1 Zásad [PDF, 221 kB] (6.1.2015)

  Dodatek č. Zásad je platný od 1. 1. 2015, tiskopis - Registrace žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích je uložen ve složce "Tiskopisy 2014 -2020, včetně Dodatku č. 1"

   
 • Dodatek č. 2 Zásad [PDF, 223 kB] (16.4.2015)

  Dne 24. 3. 2015 přistoupil Kraj Vysočina ke schválení dodatku č. 2 Zásad, tento dodatek upravil:
  - Žádost o registraci – registraci předkládá každý vlastník nebo nájemce lesa, který má zájem čerpat finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle Zásad, datum podání žádosti pro registraci je v roce 2015 prodloužen do konce dubna
  - Umožňuje podávat žádosti podle písmene D Zásad – Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie - přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun (žádosti je možné podávat od 1. května 2015)

   
 • Tiskopisy 2014-2020, dodatek č.1,2 [XLS, 235 kB] (16.4.2015)
   
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostředí > Oddělení zemědělství > Příspěvky na hospodaření v lesích 2014 - 2020 - Program ukončen 20. 9. 2016

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 23236

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek