Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Sociální dávky


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Příspěvek na péči

 

 
 

Tuto problematiku upravuje zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.


Příspěvek na péči je pravidelná opakující se dávka poskytovaná podle zákona o sociálních službách, která je určena na úhradu za potřebnou pomoc poskytovanou registrovanými poskytovateli sociálních služeb nebo osobami blízkými či jinými.


Podmínky nároku na dávku


Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti:


 • I. stupeň (lehká závislost)
 • II. stupeň (středně těžká závislost)
 • III. stupeň (těžká závislost)
 • IV. stupeň (úplná závislost)


Výše příspěvku


Pro osoby do 18 let věku činí výše příspěvku za kalendářní měsíc:


 • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb, 13 900 Kč v ostatních případech*
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb, 19 200 Kč v ostatních případech


Pro osoby starší 18 let věku činí výše příspěvku za kalendářní měsíc:


 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost)
 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost)
 • 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb, 12 800 Kč v ostatních případech*
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb, 19 200 Kč v ostatních případech


 Jak požádat o příspěvek na péči


O příspěvek na péči se žádá u příslušného úřadu práce, a to podáním vyplněné žádosti na tiskopisu předepsaném ministerstvem. Po provedení sociálního šetření pracovníky úřadu práce a posouzení stupně závislosti osoby lékařem okresní správy sociálního zabezpečení, je vydáno úřadem práce rozhodnutí. O odvolání proti rozhodnutí úřadu práce rozhoduje v našem kraji Ministerstvo práce a sociálních věcí, referát odvolání a správní agendy Kraj Vysočina. Stupeň závislosti pro účely odvolacího řízení posuzuje Posudková komise MPSV ČR.


*částky uvedené ve III. stupni platí od 1. 7. 2019

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 28.5.2019 / 28.5.2019
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 17291
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek