Cesta: Titulní stránka > Roman Fabeš - náměstek hejtmana Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Příprava Studie proveditelnosti propojování vodárenských soustav Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina

V září 2021 uzavřel Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci propojování vodárenských soustav a spolupráci při přípravě opatření ke zvýšení zabezpečenosti dodávky pitné vody na území obou krajů. Vzhledem k probíhajícím klimatickým změnám se Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj dohodly, že společně pořídí Studii proveditelnosti propojování vodárenských soustav nadregionálního významu v obou krajích. Cílem je vytvořit do budoucna robustní vodárenské soustavy zajišťující spolehlivé zásobování obyvatelstva pitnou vodou v případě dlouhodobého sucha a nedostatku vody v části zájmového území i s ohledem na dopady klimatické změny.
 

 
 

„Spolupráce obou krajů v oblasti vodního hospodářství, zejména při zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou, je nezbytná. Oba kraje dlouhodobě spojuje zájem o významné zdroje povrchových vod. Vodní nádrž Vranov v Jihomoravském kraji slouží jako vodní zdroj k zásobování pitnou vodou velké části okresu Třebíč a naopak vodárenská nádrž Vír na Vysočině slouží jako jeden ze zdrojů k zásobování brněnské aglomerace,“ uvádí radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Pavel Hájek.

V rámci studie proveditelnosti bude provedena analýza stávajícího stavu a navrženo možné řešení pro jednotlivé prioritní akce. Mezi oběma kraji bude uzavřena smlouva o společném zadání veřejné zakázky na pořízení této studie. Zastupitelstvo Kraje Vysočina bude smlouvu schvalovat na zasedání dne 8. února 2022. Studie proveditelnosti je v podstatě prvním krokem v rámci přípravy komplexního řešení, proto se na jejím pořízení budou podílet rovným dílem oba kraje. Předpokládané náklady na zpracování studie jsou 8 miliónů korun.

Studie proveditelnosti bude posuzovat 25 prioritních akcí, z toho 14 na území Jihomoravského kraje a 11 na území Kraje Vysočina. Na území Kraje Vysočina se bude většina akcí týkat propojení skupinových vodovodů nebo jejich zaokruhování, bude však řešena i modernizace (intenzifikace) úpravny vody Vír či zřízení nových objektů k odběru vody z vodní nádrže Vranov. Studie bude řešit i napojení části těchto systémů na vodárenskou nádrž Švihov na Želivce.

K výsledkům studie budou mít přístup všichni vlastníci a provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu v našem kraji. Zpracovatel studie s nimi bude spolupracovat již v průběhu projekčních prací. Kraj Vysočina nemůže být nositelem konkrétních projektů staveb, protože není vlastníkem vodárenských soustav ani souvisejících objektů. Nositelem (investorem) konkrétní akce mohou být obce a jejich svazky nebo vodárenské společnosti, které jsou vlastníky případně provozovateli majetku vodovodů, vodních zdrojů, úpraven vody apod. Vlastní příprava, povolení a realizace jednotlivých akcí je však během na dlouhou trať.

„Kraj Vysočina počítá po dokončení studie proveditelnosti i s podporou dalších navazujících aktivit, v první řadě dalších stupňů projektové přípravy. Vzhledem k velkým finančním nákladům však podpora vlastní realizace uvedených akcí musí být předmětem podpory z národních či evropských zdrojů dotací,“ dodává Pavel Hájek.


Foto: Úpravna vody Švařec

Foto

  • Více informací Jaroslav Mikyna,
    odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina,  email: mikyna.j@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.1.2022 / 26.1.2022

Počet návštěv: 758
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies