Logo

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace > Aktuality


 

Příjem žádostí a konzultace - POZOR ZMĚNA

Dokument je uložen v archivu
(Tato informace se týká 1. kola KD, 1. výzva - PR01537) Od 21. 1. 2016 je možné podávat žádosti o kotlíkovou dotaci v úředních hodinách na běžné podatelně Krajského úřadu Kraje Vysočina, která se nachází v budově A Krajského úřadu na adrese Žižkova 57, Jihlava. 21. a 22. 1. budou konzultace k předkládaným žádostem, stejně jako v předchozích dnech, probíhat na téže adrese v prostorách budovy B vždy od 8 do 13 hodin. Od pondělí 25. 1. pak můžete své žádosti konzultovat na adrese Žižkova 16, kde sídlí Odbor regionálního rozvoje. Pro získání informací můžete také stále využívat telefonní linku 564 602 888. Počet žádostí přijatých k 20. 1. je necelých 1500.
 

 
 


Žadatelé o Kotlíkové dotace mohou žádosti předkládat od 18. 1. 2016  od 8:00 hod na hlavní budově Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. V rámci Kotlíkových dotací lze proplatit výdaje, které vznikly a byly uhrazeny po vyhlášení výzvy k předkládání žádostí, tedy po 17. 12. 2015.
Žádosti o poskytnutí Kotlíkové dotace jsou k vyzvednutí na hlavní budově Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, popřípadě je lze stáhnout zde na internetových stránkách pod záložkou „Dokumenty ke stažení“. Veškeré potřebné informace ke Kotlíkovým dotacím je možné dohledat v Pravidlech Rady Kraje Vysočina, která naleznete pod záložkou „Pravidla dotačního titulu“.

 


Kraj Vysočina podal žádost o dotaci v celkové výši téměř 240 mil. Kč na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Po Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí bude tyto tzv. Kotlíkové dotace podle předem daných pravidel MŽP bude rozdělovat Kraj Vysočina občanům na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech v Kraji Vysočina.

Dotační titul pro občany Kraje Vysočina dosud nebyl vyhlášen, nikdo z budoucích žadatelů nic nezmeškal. Výzva k předkládání projektů bude s největší pravděpodobností vyhlášena na přelomu roku 2015/2016. Proto Kraj Vysočina zatím nepřijímá žádosti o dotace fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva! Příjem žádostí bude spuštěn po  vyhlášení výzvy pro žadatele a bude trvat v prvním kole minimálně dva roky. POZOR – Náklady vzniklé ještě před vyhlášením výzvy nebudou uznatelné, tj. nebude možné je proplatit!

 

Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby a podporu lze žádat na výměnu kotle pouze v nemovitosti určené k bydlení (rodinný dům s max. 3 bytovými jednotkami) na území Kraje Vysočina. Předmětem podpory bude:

 • kotel na pevná paliva,

 • kombinovaný kotel (uhlí/biomasa),

 • kotel na biomasu,  

 • plynový kondenzační kotel,

 • tepelné čerpadlo

 • související stavební úpravy s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající

 • služby energetického specialisty

 • realizace mikroopatření do max. 20 tis. Kč

Bližší vymezení bude uvedeno ve Výzvě.

 

Výše podpory:

 • 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
 • 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
 • 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)
 • Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě výměny kotlů v rodinných domech ve městech Humpolec, Pelhřimov, Třebíč a Velké Meziříčí (tyto oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu, tedy vyšší dotaci).

 • Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace může být tedy 127,5 tis. Kč.

 

„mikro“ energetická opatření, budou realizována v případě, že příjemce nedoloží Průkaz energetické náročnosti budovy s kategorií C a lepší. Mezi mikroenergetická opatření patří:

 • zateplení střechy nebo půdních prostor

 • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

 • dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

 • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

 • oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)

 • dílčí výměna oken

 • výměna vstupních a balkonových dveří

 • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

 • výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací

 

Po vyhlášení výzvy budou podrobné informace včetně formuláře žádosti zveřejněny v sekci Žádosti ke stažení.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.1.2016 / 17.12.2015 | Zveřejnit do: 1.1.2018

Počet návštěv: 120
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek