Další informace

 
 

Doporučujeme

Naše bannery a ikonky pro vaše stránky:
  • Odkaz na zřizovatele
  • Fond Vysočiny
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace


 

Prevence závažných havárií v regionu

Ilustrační foto
Jednou z povinností krajského odboru životního prostředí je kontrola prevence a hodnocení rizik pro předcházení vzniku havárií, popř. snižování následků havárií. Faktem zůstává, že vytvořené kontrolované „scénáře havárií“ slouží ke zlepšování havarijních plánů a připravenosti na účinný zásah v případě havárie. V průběhu loňského roku náš úřad spravoval havarijní dokumentaci 11 regionálních provozovatelů zařazených do režimu souvisejícím s prevencí závažných havárií dle platného zákona. U dalších zhruba dvou stovek podniků skladujících menší množství nebezpečných látek úřad eviduje aktuální množstevní stav. „V našem kraji se jedná zejména o sklady pesticidů, sklady ropných látek a plynů a sklady výbušnin,“ uvedl Ivo Dobrianskij z krajského oddělení integrované prevence a EIA.
 

 
 

Jedenáctka rizikových podniků se dále dělí na čtyřčlennou skupinu méně rizikových a sedmičlennou skupinu více rizikových. V jejich případě je nutné vypracovávat tzv. vnější havarijní plán pro případné dopady havárie i mimo areál zařízení. Ze sedmi rizikových provozovatelů mají čtyři již vnější havarijní plán schválen, jeden je momentálně rozpracována a u dvou provozovatelů krajský úřad rozhodl o nevypracování vnějšího havarijního plánu. „Téměř všichni mají také schválenou bezpečnostní dokumentaci a probíhají již pouze jejich aktualizace. Bezpečnostní dokumentace - zhodnocení rizik havárie a návrhy provedení bezpečnostních opatření - je jednou z forem prevence závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky,“ doplnil I. Dobrianskij.

 

Během předchozího roku došlo u zařazených provozovatelů pouze k jediné havárii, která však nenaplňovala kritéria závažné havárie. „Šlo o provoz společnosti ČEPRO, středisko Šlapanov, kde unikly ropné látky do vodoteče. Tato havárie byla okamžitě úspěšně řešena. V současné době jsou již následky havárie odstraněny včetně sanace zasažené půdy. I díky bezpečnostnímu programu prevence nedošlo k zásadním škodám. Na jaře letošního roku proběhlo u tohoto provozovatele cvičení integrovaného záchranného systému s úspěšným výsledkem,“ připomněl I. Dobrianskij. Všichni zařazení provozovatelé mají navíc ze zákona uzavřeny pojistné smlouvy na škody způsobené vlivem závažné havárie.

 

U všech provozovatelů provádí krajský úřad každoročně tzv. integrovanou kontrolu s Českou inspekcí životního prostředí a dalšími dotčenými orgány státní správy, zejména hasiči a krajskou hygienickou stanicí. V loňském roce byly zahájeny kontroly tzv. plánů fyzické ochrany objektů společně s Policií ČR. Ty mají předcházet nebezpečí vniknutí cizích osob do zařízení s nebezpečnými látkami. Všechna tato opatření by měla předcházet nebezpečí závažných havárií.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Prevence závažných havárií v regionu
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.8.2009 / 14.8.2009

Počet návštěv: 7702
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek