Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Zdravotnictví v Kraji Vysočina > Projekty > Prevence dětských úrazů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Projekt Prevence dětských úrazů

 
 
 


 

Úrazy jsou nejčastější příčinou dětských úmrtí, jak v ČR, tak v Kraji Vysočina. Každý týden se v našem kraji stane v průměru více než 500 dětských úrazů. Dětské úrazy jsou však preventabilní, dá se jim dobře předcházet. Proto je velmi důležité, vhodným způsobem s přihlédnutím k věku, učit děti již od prvního stupně základní školy, správnému chování, jednání a odpovědnosti v prevenci úrazů a znát význam první pomoci a správně ji poskytovat. Stejně tak je nezbytné, aby pedagogičtí a ostatní pracovníci školy uměli poskytnout prvotní ošetření úrazů a věděli jak snižovat počet a závažnost dětských úrazů.


Program Prevence dětských úrazů je určený pro první stupeň základních škol a realizuje se každoročně již od roku 2010. Cílem programu je snížit množství a závažnost úrazů u dětí a proškolit pedagogy a zaměstnance základních škol v poskytování první pomoci. Projektu se ve školním roce 2014/2015 v různých aktivitách zúčastňuje již více než polovina všech základních škol v Kraji Vysočina a zájem každým rokem vzrůstá.


Projekt „Program prevence dětských úrazů“ se skládá z pěti částí:


 


1. Tisk a distribuce zdravotně osvětových materiálů pro všechny žáky 3. tříd (cca 5 300 žáků) a jejich učitele v Kraji Vysočina:


            - pracovní sešit „Nebezpečí číhá všude“    

            - Metodické listy k pracovnímu sešitu         

            - brožura „Co udělám když …“

            - záložky do knihy s tématikou prevence.                                                       


2. Školení první pomoci pro učitele a zaměstnance 


  - kurzy první pomoci pro učitele i nepedagogické pracovníky základních škol v rozsahu šesti vyučovacích hodin

- lektoři – profesionální záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, p. o.

- prohlídka výjezdového vozidla záchranné služby.


3. Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd v rozsahu tří hodin


4. „Den prevence dětských úrazů“ v rozsahu 3 hodin


Cyklus besed, her a nácviků pro žáky 3. tříd a Den prevence:


- na dopravním hřišti, v tělocvičně apod. 

- šest pracovišť s tématikou prevence a první pomoci

- ukázky a nácviky první pomoci

- spolupráce se záchrannou službou, Městskou policií, Policií ČR, Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina a Českým červeným křížem.


 

Besedy i Dny prevence dětských úrazů jsou vedeny zkušenými a erudovanými odborníky v oblasti prevence dětských úrazů a poskytování první pomoci.


5. Doprovodné aktivity


Výtvarná soutěž


-      hodnoceno 15 nejlepších prací, hodnotné ceny

-      všichni účastníci soutěže obdrží drobnou tematicky zaměřenou odměnu.Mediální kampaň v regionálním tisku

-      informovanost veřejnosti o rizicích a prevenci dětských úrazů.


 

Dotazníkové studie u učitelů a žáků, analýzy, doporučení.


Náklady na projekt v rozsahu cca 750 tisíc korun hradí v plném rozsahu Kraj Vysočina, pro školy a žáky jsou tyto aktivity zcela bezplatné.


Účast:


 

šk. rok 2010/2011 -  38 škol

šk. rok 2011/2012 -  55 škol

šk. rok 2012/2013 -  77 škol

šk. rok 2013/2014 -  84 škol

šk. rok 2014/2015 -  135 škol

šk. rok 2015/2016 -  118 škol

šk. rok 2016/2017 -  122 škol, tj. asi polovina základních škol v Kraji Vysočina.

    

   

 

Prevence dětských úrazů

Prevence dětských úrazů Prevence dětských úrazů Prevence dětských úrazů
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Zdravotnictví v Kraji Vysočina > Projekty > Projekt Prevence dětských úrazů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 79630

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek