Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu) - archiv dokumentů

 
 

Odkazy

 • Přihláška do výběrového řízení [DOC, 44 kB] (29.11.2017)
  Formulář můžete využít pro podání přihlášky do vyhlášených výběrových řízení Informace pro uchazeče: po dobu průběhu výběrových řízení Kraj Vysočina zpracovává osobní údaje poskytnuté uchazeči pro potřeby výběrových řízení v rozsahu, v kterém jsou požadovány v oznámeních o výběrových řízeních. Přílohy přihlášky se uchazečům nevrací, je možné si je osobně vyzvednout do 30 dnů po ukončení výběrového řízení na oddělení řízení lidských zdrojů, kancelář B – 2.18. Nevyzvednuté přílohy přihlášky budou skartovány. U vybraného uchazeče bude požadováno předložení fotografie o rozměru 35mm x 45 mm za účelem zveřejnění fotografie v telefonním seznamu na intranetu krajského úřadu.
 • Informace o průběhu výběrového řízení [DOC, 36 kB] (22.5.2019)
  Informace o systému obsazování volných pracovních míst zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 
 • Úřednice/úředník na úseku organizace práce sekretariátu hejtmana odboru sekretariátu hejtmana [PDF, 748 kB] (3.7.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 19. 7. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, el: 564 602 151, email: cincarova.i@kr-vvsocina.cz.

   
 • Vedoucí oddělení ostatních správních čiností [PDF, 826 kB] (3.7.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 19. 7. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Ivana Hanáková Kosourová, tel: 564 602 107,
  e-mail: kosourova.i@kr-vvsocina.cz.

   
 • Úřednice/úředník na úseku stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu [PDF, 800 kB] (20.6.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 14. 7. 2017 do 12.00 hod.
  Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje
  Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, el: 564 602 151,
  email: cincarova.i@kr-vvsocina.cz.

   
 • Úřednice/úředník na úseku investic odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 669 kB] (9.6.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. 7. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Ivana
  Hanáková Kosourová,tel.: 564 602 107, e-mail: kosourová.i@kr-vvsocina.cz

   
 • Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly [PDF, 1,3 MB] (30.5.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16. 6. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
  Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá
  tel: 564 602 106, e-mail:
  placha.e@kr-vvsocina.cz

   
 • Koordínátorka/koordinátor protidrogové politiky kraje odboru sociálních věcí [PDF, 817 kB] (18.5.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 5. 6. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.i@kr-vvsocina.cz.

   
 • IT specialistka/specialista na úseku správy databází a aplikací odboru informatiky [PDF, 502 kB] (18.5.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete přihlášku
  do výběrového řízení, a to prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, do 5. 6. 2017, do 12.00 hodin. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

   
 • Úřednice/úředník na úseku právní agendy odboru majetkového [PDF, 766 kB] (9.5.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25. 5. 2017 do 12.00 hod.
  Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
  Kontaktní osoba: Ing. Ivana Hanáková Kosourová, tel: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.

   
 • Úřednice/úředník na úseku ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 738 kB] (28.4.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16. 6. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá, tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vvsocina.cz

   
 • Úřednice/úředník na úseku stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu [PDF, 686 kB] (28.4.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. 5. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail:
  (incarova.j@kr-vysocina.cz.

   
 • Úřednice/úředník na úseku dopravní obslužnosti odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 799 kB] (20.4.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 5. 6. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Eva Plachá tel: 564 602 106, e-mail: placha.e@kr-vvsocina.cz.

   
 • Vedoucí oddělení dopravy odboru dopravy a silničního hospodářství [PDF, 810 kB] (13.4.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 3. 5. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ing. Ivana
  Hanáková Kosourová, tel.: 564 602 107,
  e-mail: kosourová.i@kr-vvsocina.cz

   
 • Úřednice/úředník na úseku přezkoumání hospodaření obcí odboru kontroly [PDF, 1,3 MB] (11.4.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 10. 5. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu
  posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ivana Hanauerová
  tel: 564 602 149, e-mail: hanauerova.i@kr-vvsocina.cz.

   
 • Úřednice/úředník na úseku koncepcí a řízení projektů životního prostředí odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 1,2 MB] (11.4.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 9. 5. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ivana Hanauerová tel: 564 602 149, e-mail: hanauerova.i@kr-vvsocina.cz

   
 • Úřednice/úředník na úseky ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí a zemědělství [PDF, 1,4 MB] (6.4.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 24. 4. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Kontaktní osoba: Ivana Hanauerová tel: 564 602 149, e-mail: hanauerova.i@kr-vvsocina.cz

   
 • Úřednice/úředník na úseku platové agendy oddělení řízení lidských zdrojů [PDF, 827 kB] (28.3.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 13. 4. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.i@kr-vvsocina.cz.

   
 • Úřednice/úředník na úseku organizace práce sekretariátu hejtmana odboru sekretariátu hejtmana [PDF, 643 kB] (15.3.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31. 3. 2017 do 12.00 hod. Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vvsocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje
  Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
  Kbntaktní osoba: Ing. Eva Plachá,
  el: 564 602 106,
  email: placha.e@kr-vysocina.cz.

   
 • Správy databází a aplikací odboru informatiky [PDF, 425 kB] (14.3.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete přihlášku
  do výběrového řízení, a to prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57,
  587 33 Jihlava, do 10. 4. 2017, do 12.00 hodin.
  Kontaktní osoba: Jana Činčárová, tel: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz.

   
 • Úřednice/úředník na úseku stavebního řádu odboru územního plánování a stavebního řádu [PDF, 625 kB] (14.3.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel
  obdržel nejpozději dne 6. 4. 2017 do 12.00 hod.
  Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu
  posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje
  Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.Kontaktní osoba: Jana Činčárová,
  tel: 564 602 151,
  e-mail: cincarova.i@kr-vvsocina.cz.

   
 • Úřednice/úředník na úseku fondů EU a koordinace spolupráce s partnery z veřejného a soukromého sektoru odboru regionálního rozvoje [PDF, 686 kB] (6.3.2017)

  Dokument je uložen v archivu

  Přihlášku v písemné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 22. 3. 2017 do 12.00 hod.
  Přihlášku podejte prostřednictvím podatelny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.
  Kontaktní osoba:
  Ivana Hanauerová, tel: 564 602 149,
  e-mail: hanauerova.i@kr-vysocina.cz

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 376 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 19  další stránka >
 

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Volná pracovní místa > Pracovní místa pro zaměstnavatele Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 1519745

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek