Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Práce s nadanými žáky v Kraji Vysočina

Každé dítě je individualita, a to platí o všech dětech, tedy i těch, které dosahují v určité poznávací oblasti nadprůměrné schopnosti. Typickými projevy chování takového dítěte jsou např. bohatá slovní zásoba, náruživost v oblasti čtení, touha vědět, jak věci fungují, ale také třeba smysl pro humor, kamarádství s dospělými či staršími kamarády, dychtivost po nových informacích, schopnost koncentrace a řada dalších.
 

 
 

Jak objevovat tyto děti, jak s nimi dále pracovat, ale třeba i identifikace problémů v této oblasti a návrhy k jejich řešení byly hlavním motivem dvoudenního  pravidelného setkání zástupců MŠMT a Národního institutu dalšího vzdělávání se zástupci odborů školství krajských úřadů a garanty soutěží MŠMT, kterého se účastnili i zástupci z Kraje Vysočina.

„Propojení programů, soutěží, dotačních možností včetně úpravy této problematiky ve strategických dokumentech je šancí, jak se v této oblasti dále posunout a realizovat konkrétní opatření, která budou znamenat reálný přínos,“ říká radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.


Cílem systému podpory nadání, který funguje už druhým rokem, kterého se rovněž dvoudenní jednání týkalo, je směřování k takovému vzdělávání, které podporuje rozvoj a plné využití potenciálu všech žákyň a žáků včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. Systém zahrnuje kromě formálního vzdělávání i zájmové a neformální vzdělávání.

V Kraji Vysočina je evidováno ve statistických výkazech na základních školách 55 mimořádně nadaných dětí, tedy dětí, jejichž nadání bylo potvrzeno na základě vyšetření školským poradenským zařízením a 51 dětí má individuální vzdělávací plán. Na středních školách je evidováno 16 mimořádně nadaných, 6 žáků studuje podle individuálního vzdělávacího plánu.

Dle údajů od ředitelů škol navštěvovalo ve školním roce 2015/2016 základní školy v Kraji Vysočina 249 žáků s mimořádným nadáním v oblasti poznávací a rozumové, včetně žáků, kterým byl ve spolupráci se školským poradenským zařízením diagnostikován mimořádný talent. Odhad počtu žáků na středních školách s mimořádným nadáním dle dotazníkového šetření ředitelů středních škol je pak 335.

 

Další, v pořadí druhý kulatý stůl v rámci podpory nadání dětí a žáků v Kraji Vysočina, zaměřený na podporu nadání, proběhne pod organizační záštitou krajského pracoviště Národního institutu dalšího vzdělávání v úterý 29. listopadu 2016 v Centru excelence v Telči. 


  • Jana Hadravová, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: hadravova.j@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 25.11.2016 / 25.11.2016

Počet návštěv: 5821
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek