Cesta: Titulní stránka > Počin roku


 

Posouzení Studie proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov z hlediska zájmů Kraje Vysočina

Rada Kraje Vysočina dnes projednala závěry posouzení Studie proveditelnosti otvírky ložiska Brzkov (dále jen Studie proveditelnosti), která byla na žádost vedení kraje doručena začátkem února. Jedná se o materiály, na základě kterých loni v prosinci vláda ČR vydala souhlas se schvalovacím procesem umožňujícím přístup státu k exploataci ložiska uranu ložiska Brzkov - Horní Věžnice. Rada kraje považuje ochranu ložiska rudy obsahující uran za přirozený a odůvodněný příspěvek strategického významu k zajištění budoucí energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky a k udržení jaderné energetiky v zemi. Upozorňuje však, že akceptací ochrany ložiska rudy obsahující uran NENÍ vyslovena podpora zahájení těžby ani příprav na otevření ložiska, neboť rozhodování o zahájení těžby by muselo předcházet vyřešení celé řady velmi závažných problémů a otázek (např. týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nákladní i osobní dopravy).
 

 
 

„Kraj Vysočina bude dál intenzivně vstupovat do diskuze nad plánovanými záměry státu a bude se stále ptát. Budeme požadovat jasné odpovědi na otázky, které vyplynuly z připomínkového dokumentu Krajské hygienické stanice. Budeme požadovat dopracování dalších opomenutých údajů týkajících se ochrany veřejného zdraví a především popsat a vyhodnotit veškeré dopady na životní prostředí. Ministerstvo práce a sociálních věcí budeme mimo jiné žádat o jasnou odpověď, jaké možnosti uplatnění budou mít pracující z uranového dolu Rožná,“ uvedl náměstek hejtmana Vladimír Novotný.

 

Dokument byl rozeslán k posouzení jednotlivým odborům Krajského úřadu Kraje Vysočina.  Předložený materiál z dostupných podkladů analyzuje, co případné otevření ložiska Brzkov přinese z hlediska problematiky dotčených odborů. Lze tedy předpokládat, že v tomto souhrnném materiálu se nachází odborné zhodnocení všech podstatných vazeb vyplývajících pro Kraj Vysočina z předložené Studie proveditelnosti. Dále byla o samostatné posouzení Studie proveditelnosti požádána i Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina. Problematika byla diskutována také se starosty obcí dotčených současnou i případnou těžbou uranu.

 

Na základě výsledků odborného posouzení Studie proveditelnosti ze strany Krajského úřadu Kraje Vysočina a Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina a výsledků diskuze se starosty a zástupci MPO, Kraje Vysočina, Diamo a. s. a agentury CzechInvest zpracovatelé materiálu doporučují, aby Rada Kraje Vysočina vzala na vědomí záměr České republiky chránit podzemní ložisko rudy obsahující uran nacházející se na území Kraje Vysočina v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice a zachovat jej pro budoucnost. Ochranu ložiska rudy obsahující uran Rada Kraje Vysočina považuje za přirozený a odůvodněný příspěvek strategického významu k zajištění budoucí energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky a k udržení jaderné energetiky v zemi.

 

Je přitom nutno upozornit na skutečnost, že akceptací ochrany ložiska rudy obsahující uran není vyslovena podpora zahájení těžby ani příprav na otevření ložiska, neboť rozhodování o zahájení těžby by muselo předcházet vyřešení celé řady velmi závažných problémů a otázek (např. týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nákladní i osobní dopravy, vlivů těžby na lidské zdroje a sociální situaci, na hospodářství regionu, na sídelní infrastrukturu).

 

Dále je nutno upozornit, že je třeba vést ze strany příslušných státních orgánů (zejména Ministerstva průmyslu a obchodu) ve věci ochrany ložiska uranové rudy v lokalitě Brzkov – Horní Věžnice průběžný a vstřícný dialog s dotčenými obcemi a s orgány Kraje Vysočina.

Je také třeba žádat příslušné státní orgány (vládu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu) o včasné a komplexní řešení problematiky očekávaného úbytku počtu pracovních míst a problematiky sociálních dopadů při předpokládaném útlumu těžby rudy obsahující uran v lokalitě Dolní Rožínka včetně na těžbu navazujících procesů (zpracování rudy).

 

Z přijatého usnesení je zřejmé, že Rada Kraje Vysočina považuje ochranu ložiska rudy obsahující uran za přirozený a odůvodněný příspěvek strategického významu k zajištění budoucí energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky a k udržení jaderné energetiky v zemi. Rada kraje upozorňuje, že akceptací ochrany ložiska rudy obsahující uran není vyslovena podpora zahájení těžby ani příprav na otevření ložiska, neboť rozhodování o zahájení těžby by muselo předcházet vyřešení celé řady velmi závažných problémů a otázek (např. týkajících se ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, nákladní i osobní dopravy, vlivů těžby na lidské zdroje a sociální situaci, na hospodářství regionu, na sídelní infrastrukturu).

¨

Odkaz na projednávaný materiál vč. jeho příloh: http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=25814

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 31.3.2015 / 31.3.2015

Počet návštěv: 8528
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek