Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Sociální dávky


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Pomoc v hmotné nouzi

 

 
 

Účelem systému dávek pomoci v hmotné nouzi je snaha zabránit sociálnímu vyloučení osoby nebo rodiny ze společnosti. Systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.


V hmotné nouzi je osoba nebo rodina, která nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry jí neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni přijatelného standardu.


Jaké jsou druhy dávek pomoci v hmotné nouzi, jak často jsou vypláceny a kdo o nich rozhoduje


Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou:


a) příspěvek na živobytí,

b) doplatek na bydlení,

c) mimořádná okamžitá pomoc.

 

Příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení jsou dávky měsíčně se opakující. Mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou.


O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je kontaktní pracoviště příslušné krajské pobočky Úřadu práce České republiky. Tyto úřady jsou povinny poskytnout podrobné informace o pomoci v hmotné nouzi v jednotlivých případech, předepsané tiskopisy lze nalézt na internetových stránkách: https://portal.mpsv.cz/forms.

 

Příspěvek na živobytí


Příspěvek na živobytí je dávkou, která pomáhá osobě či rodině při nedostatečném příjmu. Nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi, pokud její příjem a příjem společně posuzovaných osob po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí. Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené náklady na bydlení. 


Částka živobytí osoby se zvyšuje, pokud zdravotní stav posuzované osoby vyžaduje podle doporučení příslušného odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování.


Doplatek na bydlení


Doplatek na bydlení je dávkou, která je poskytnuta vlastníkovi bytu, který jej užívá, nebo jiné osobě, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu. Tato dávka náleží osobě, které po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení, zůstane částka nižší, než je částka na živobytí. Výše doplatku na bydlení je tedy stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala osobě či rodině částka na živobytí.


Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a příspěvek na bydlení.  


Mimořádná okamžitá pomoc


Poskytuje se osobě, která se ocitne v situaci, kterou je nutné bezodkladně řešit. Jedná se o:

  1. osobu, která neplní podmínky hmotné nouze, ale kvůli nedostatku finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví;

  2. osobu, která není v hmotné nouzi a kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby jí neumožňují překonat událost vlastními silami;

  3. osobu, která není v hmotné nouzi, ale nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje, na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí;

  4. osobu, která je ohrožena sociálním vyloučením.


 
 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 28.5.2019 / 28.5.2019
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 17338
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek