Cesta: Titulní stránka > Informační technologie


 

Pokračuje výkup čelistí selat divokých prasat

Zdeněk Chlád: Kraj bude v listopadu pokračovat ve výkupu čelistí divokých prasat
Čtvrtým rokem vykupuje Kraj Vysočina prostřednictvím okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty spodní čelisti selat prasete divokého. Stavy prasat divokých ve volné přírodě dlouhodobě vykazují vzrůstající tendenci. V souvislosti s tím, kromě rostoucích škod na zemědělských pozemcích a na nich rostoucích plodinách, stoupá i nebezpečí přenosu nákazy např. klasického moru prasat na umělé resp. domácí chovy prasat. Na tuto problematiku Kraj Vysočina za roky 2013 až 2015 uvolnil téměř jeden milion korun.
 

 
 

Z běžně dostupných informací není možné stanovit, v jaké věkové struktuře jsou v Kraji Vysočina prasata divoká lovena. Z tohoto důvodu Kraj Vysočina od roku 2013 spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou v Praze - Fakultou lesnickou a dřevařskou – Katedrou myslivosti a lesnické zoologie. Výzkumem spodních čelistí ulovené zvěře prasete divokého lze získat informace potřebné pro další management chovu prasete divokého. Vhodnou aplikací výsledků výzkumu a soustředěním lovu na cílové skupiny lze pak ovlivnit snížení početních stavů této zvěře. Druhotným efektem, ale neméně důležitým, je snížení stavu populace černé zvěře, což má pozitivní vliv na snižování škod způsobných prasaty divokými.

 

V roce 2016 Kraj Vysočina vykupuje od myslivců spodní čelisti selat ulovených od 1. listopadu 2015 do 31. října 2016. Za spodní čelist uloveného selete do věku cca tří měsíců kraj vyplatí 500 korun a za spodní čelist selete do věku cca sedmi měsíců 350 korun. V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 je k výplatě za dodané čelisti připraveno 450 tisíc korun, stejná částka bude rozhodnutím Rady Kraje Vysočina vyhrazena v příslušné kapitole krajského rozpočtu i pro příští rok.

 

Počty odevzdaných čelistí

  • Za období 20.6.2013 až 31.12.2013 – 845 ks čelistí ( z toho 757 ks selat a 88 ks bachyní - původní pravidla umožňovala zástřel bachyní).
  • Za období od 1.5.2014 do 31.10.2014 – 616 ks čelistí selat
  • Za období od 1.11.2014 do 31.10.2015 – 1463 ks čelistí selat

Údaje za rok 2016 budou k dispozici začátkem listopadu.

 

Od letošního roku se upravila doba lovu prasete divokého. Zemědělci tuto změnu vítají. Divoká zvěř jim ročně způsobí miliónové škody. V posledních letech neustále stoupá lov černé zvěře, podle údajů myslivecké statistiky bylo za rok 2015 v Kraji Vysočina uloveno více než 12 tisíc kusů prasat divokých.


  • Petr Koukal a Jaroslav Voráček, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 2
 

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 4.10.2016 / 4.10.2016

Počet návštěv: 2641
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek