Cesta: Titulní stránka > Cykloportál Kraje Vysočina


 

Podpora obnovy místních komunikací (vedení cyklotras) - MMR program 117D815 - Podpora obnovy venkova

MMR_logo
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci na obnovu místních komunikací pro rok 2016. Tento dotační titul lze tedy využít na opravy místních komunikacích, po kterých jsou vedeny cykloturistické trasy.
 

 
 

Cílem programu Podpora obnovy a rozvoje venkova je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Výzvu včetně znění jednotlivých dotačních titulů naleznete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj viz odkaz níže.


Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce do 3000 obyvatel či svazky obcí. Podmínkou je, že má obec zpracovaný strategický rozvojový dokument.


Dotace u DT5 Podpora obnovy místních komunikací bude poskytována až do výše 50% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč, horní limit dotace na jednu akci pak je 1 mil. Kč.


V rámci DT5 může být jednou žádostí řešeno i více nesouvisejících úseků místních komunikací.


30. října 2015 byly schváleny Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 a byla schválena výzva k předkládání žádostí o dotace. Žádosti je možné podávat kontinuálně, počínaje dnem 3. 11. 2015. Termín ukončení příjmu žádostí je 15.01.2016.


Výzva se týká těchto dotačních titulů:

Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci


Dotační titul č. 5 - Podpora obnovy místních komunikací
Budou podporovány akce zaměřené na opravu a údržbu místních komunikací, jejich součásti a příslušenství dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně:

  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné štíty a sítě na nich, propustky,
  • galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací zařízení,
  • jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci,
  • veřejné osvětlení, které přímo souvisí s obnovovanou komunikací.

Dotace nebude poskytována na opravu, údržbu či výstavbu chodníků.


 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Podpora obnovy místních komunikací (vedení cyklotras) - MMR program 117D815 - Podpora obnovy venkova
 

Zodpovídá: Ing. Petr Stejskal
Vytvořeno / změněno: 12.11.2015 / 12.11.2015

Počet návštěv: 2997
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek