Kontakty

Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ředitel odboru strategie
e-mai: ludek.sosna@mdcr.cr 

Ing. Jindřich Kušnír
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
Tel.: 225 131 361, e-mail: jindrich.kusnir@mdcr.cz

Správa železniční dopravní cesty
Bc. Marek Binko
Ředitel odboru strategie
Tel.: 972 235 430, e-mail: binko@szdc.cz 

Ing. Jan Šulc
Odbor strategie, oddělení koncepce
Tel.: 972 235 366, e-mail: sulcJa@szdc.cz

Mgr. Jakub Ptačinský
Tiskový mluvčí
Tel.: 722 177 052, e-mail: ptacinsky@szdc.cz

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT


 

Podepsáno Memorandum o spolupráci v železniční dopravě

RAILHUC
Kraj Vysočina podporuje rozvoj kvalitní veřejné dopravy na svém území. Slavnostním podpisem Memoranda o spolupráci v železniční dopravě se zavázal aktivně a dlouhodobě spolupracovat na zlepšování dopravní obslužnosti v rámci kraje a dopravního spojení s ostatními regiony v ČR i mimo ni. Slavnostním podpisem „Memoranda o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Kraje Vysočina“ dnes stvrdili zástupci Kraje Vysočina, Ministerstva dopravy ČR, Správy železniční dopravní cesty a Českých drah společný zájem rozvíjet železniční dopravu na území kraje.
 

 
 

Cílem společných aktivit je vytvořit a dále zlepšovat funkční systém regionální dopravy, který zohledňuje potřeby obyvatel Kraje Vysočina, je šetrný k životnímu prostředí a splňuje současné standardy v oblasti bezpečnosti a kvality dopravní obslužnosti. Proto Kraj Vysočina usiluje nejen o další rozvoj železniční infrastruktury, ale i o zkvalitňování služeb drážní dopravy, posilování návazností železnice na jiné druhy dopravy a integraci regionálního dopravního systému do transevropské sítě. Kvalitní dopravní spojení Kraje Vysočina s ostatními regiony a zeměmi EU je nezbytným předpokladem posílení jeho konkurenceschopnosti a všestranného rozvoje.

 

„Jsem přesvědčen, že se nám ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Správou železniční dopravní cesty a Českými drahami podaří realizovat naše záměry v regionální dopravě a zvýšit tak atraktivitu železniční dopravy pro obyvatele Kraje Vysočina i jeho návštěvníky,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

Memorandum o spolupráci v železniční dopravě je jedním z hlavních výstupů projektu RAILHUC (Železniční uzlová města a TEN-T sítě), který je řešen v rámci programu nadnárodní spolupráce CENTRAL EUROPE a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

 

Na projektu RAILHUC Kraj Vysočina spolupracuje s partnery z 8 zemí střední Evropy pod vedením italského regionu Emilia-Romagna. Projekt pomohl zprostředkovat výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe mezi železničními uzly v oblasti propojování místní a regionální dopravy s dopravními sítěmi vyšších řádů, zejména sítí TEN-T. Výsledkem budou inovativní řešení, která posílí význam železniční dopravy v partnerských regionech a přispějí ke zlepšení dostupnosti střední Evropy různými druhy dopravy.

 

 

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 24.6.2014 / 24.6.2014

Počet návštěv: 10604
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies