Cesta: Titulní stránka > Pavel Pacal - náměstek hejtmana Kraje Vysočina


 

Podepisují se nové smlouvy k realizaci managementových opatření ve zvláště chráněných územích

Podepisují se nové smlouvy k realizaci managementových opatření ve zvláště chráněných územích
Během jarního období Kraj Vysočina nově uzavírá smlouvy a dohody na realizaci managementových opatření ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ), kde je nutné zlepšit stav přírodního prostředí a dosáhnout optimálního stavu předmětu ochrany. Kraj Vysočina pečuje na svém území o 161 ZCHÚ a v roce 2018 předpokládá nutnou péči o 39 evropsky významných lokalit.
 

 
 

Financování managementových opatření lze získat na tzv. asanační management z Operačního programu Životní prostředí, ale na běžnou pravidelnou péči musí Kraj vysočina vynakládat finanční prostředky z vlastního rozpočtu. Na rok 2018 je připraveno 6,5 milionu Kč na ekosystémy, které jsou závislé na lidském obhospodařování a zároveň toto obhospodařování je nemožné běžnou technikou. Nutné je zejména zajištění pravidelného ručního kosení, pastva, odstraňování náletů dřevin.

 

Příkladem je přírodní památka Kozének  v katastrálním území Lhánice v okrese Třebíč, která byla vyhlášena už v roce 1988, v roce 2015 byla nově vyhlášena Krajským úřadem Kraje Vysočina a od roku 2009 je v návaznosti na nařízení vlády 371/2009 Sb. chráněna i jako evropsky významná lokalita. Probíhá zde na základě smluvního vztahu každoroční kosení vlastníkem pozemků a podzimní přepasení s úklidem a výřezem křovin. „Pro udržení mozaiky různých typů suchých trávníků na tradiční pastvině a zachování druhů rostlin a živočichů na ně vázaných jsou tato managementová opatření nutná, a to nejen v případě přírodní památky Kozének“, dodal radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Přírodní památka Kozének je velmi zachovalá a plošně poměrně rozsáhlá suchá pastvina na 19,8 ha s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů, zejména bezobratlých. Právě v tomto období zde můžete vidět rozkvetlé ohrožené druhy rostlin jako je vstavač kukačka, křivatec český a lomikámen cibulkatý. Z živočišných druhů uvidíte na pastvinách přástevníka kostivalového,  otakárka ovocného, otakárka fenyklového, ohniváčka černočárného, okáče medyňkového, modráska kozincového a modráska jetelového. V přírodní památce Kozének hnízdí ťuhýk obecný a tento malý pěvec přilétá k nám koncem dubna a na zimu odlétá do východní a jižní Afriky. Živí se převážně hmyzem a svou kořist často napichuje na trny keřů jako zásobu potravy do budoucna.

 

kozének

kozének

kozének

 kozének

  • Jana Nováková, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Podepisují se nové smlouvy k realizaci managementových opatření ve zvláště chráněných územích
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 10.5.2018 / 10.5.2018

Počet návštěv: 1322
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek