Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Plán dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro období 2017 – 2021

Rada Kraje Vysočina dnes předjednala zákonem požadovaný dokument o veřejných službách v přepravě cestujících tedy Plán dopravní obslužnosti. Dopravní plán vychází a pracuje s páteřními a významnými linkami veřejné drážní osobní dopravy a linkové autobusové dopravy při dotované přepravě veřejnosti. Je platný po dobu minimálně pěti let a kromě rozsahu poskytovaných dotací, časového harmonogramu uzavírání smluv obsahuje také způsob integrace a popis všech dopravních služeb.
 

 
 

Obsahově je v tomto  dokumentu, který musí ještě schválit krajské zastupitelstvo, promítnuta i zpracovávaná koncepce Veřejné dopravy Vysočiny. Právě její dokončení, investice do vozového parku, tratí a zastávek  hromadné dopravy a zachování, nebo rozšíření současné nabídky základní dopravní obslužnosti, zavedení a definování jednotného přestupního tarifu a zefektivnění dopravního konceptu, to jsou hlavní záměry Plánu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina. „Cílem zpracování tohoto dokumentu není pro Kraj Vysočina pouze splnění zákonných povinností, ale především potřeba nastínění střednědobého vývoje dopravní obslužnosti a jejího rozsahu. Jde o významný podklad pro objednatele dopravy, ale i pro občany využívající veřejnou dopravu v regionu,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Hyliš.

 

Paralelně se schvalováním Plánu dopravní obsluhy probíhají práce i na koncepci jízdních řádů. Jejím nejdůležitějším rysem bude využití principů taktového jízdního řádu, jakými jsou např. pravidelně se opakující přestupní návaznosti mezi linkami, minimalizace souběhů různých linek po stejné trase nebo stejným směrem, provázanost subsystémů autobusové a železniční resp. regionální a dálkové dopravy, pravidelné intervaly spojů. Pro cestující bude důležité zavádění nových principů kvalitní veřejné dopravy, a to konkurenceschopné cestovní doby v porovnání s individuální dopravou, pravidelným, a ne dlouhým intervalem, s návaznostmi na další spoje na území kraje, tarifního sjednocení jednotlivých druhů doprav, garancí přepravy bez nutnosti rezervace míst předem, víkendová doprava apod.

 

Při zpracování Plánu dopravní obslužnosti pracuje Kraj Vysočina s třinácti klíčovými a páteřními tratěmi osobní železniční dopravy, desítkami linek autobusové dopravy a vybranými víkendovými spoji.

 

Kraj Vysočina vynakládá na provoz regionálních vlaků a autobusů v posledních letech 600  miliónů korun ročně, jedná se o jednu z nejvyšších pravidelných položek krajského rozpočtu. Více informací o Plánu dopravní obslužnosti Kraje Vysočina na období 2017 – 2021 na http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/soubory/rada/materialy/2016/38/RK-38-2016-21pr01.pdf.

 

  • Pavel Bartoš, odbor dopravy a silničního hospodářství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.11.2016 / 14.11.2016

Počet návštěv: 4122
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek