Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Související témata

 
 
 

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2005

17. květen 2005
 

 
 

Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2005

 

 

1)     KV byl ustaven na jednání KZ 15/2/05,

schází se plánovitě každý měsíc jednou s výjimkou měsíce července a srpna, a to vždy druhé pondělí v měsíci není-li dohodnuto jinak, resp. budiž předsedou svolán podle potřeby.

 

2)     Výbor zejména kontroluje:

a)    kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady

b)    kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a krajským úřadem na úseku samostatné působnosti

c)     plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo

d)    vyřizuje stížnosti a připomínky zastupitelů a občanů v oblasti samostatné působnosti a kontroluje realizace přijatých opatření v této věci

 

3)     Z pověření zastupitelstva KV kontroluje organizační složky, organizace a právnické osoby zřízené krajem Vysočina, nebo v nichž má kraj majetkový podíl, nebo které zabezpečují pro kraj práce a služby v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. Kontroly jsou zaměřovány zejména na plnění úkolů ve vztahu ke kraji.

 

4)     V roce 2005 bude výbor provádět kontroly v následujících oblastech v členění dle jednotlivých čtvrtletí:

 

V prvním čtvrtletí roku 2005 KV zejména nastolí systém práce, připraví a předloží pro schválení KZ svůj plán a provede výbor kontrolu

-          dodržování právního předpisu z. č. 238/1992 Sb. v platném znění (o střetu zájmů) – kontrola funkce nastavení a účinnosti zvoleného systému se zřetelem na soulad s požadavky z.č. 101/2000 Sb. (ochrana osobních údajů)

 

Ve druhém čtvrtletí roku 2005 provede výbor kontrolu zejména

-          dodržování právního předpisu z. č. 238/1992 Sb. v platném znění (o střetu zájmů) – kontrola funkce nastavení a účinnosti zvoleného systému se zřetelem na soulad s požadavky z. č. 101/2000 Sb. (ochrana osobních údajů)

-          využívání kompetencí kraje v oblasti životního prostředí

-          plnění vybraných usnesení zastupitelstva a rady kraje souvisejících se samosprávnou činností kraje v oblasti životního prostředí

-          dodržování právních předpisů krajským úřadem na úseku samostatné působnosti v oblasti životního prostředí

 

Ve třetím čtvrtletí roku 2005 provede výbor kontrolu zejména

-          dodržování právního předpisu z. č. 238/1992 Sb. v platném znění (o střetu zájmů) – kontrola funkce nastavení a účinnosti zvoleného systému se zřetelem na soulad s požadavky z. č. 101/2000 Sb. (ochrana osobních údajů)

-          dodržování právních předpisů krajským úřadem na úseku samostatné působnosti v oblasti veřejných zakázek

 

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2005 provede výbor kontrolu zejména

-          dodržování právního předpisu z. č. 238/1992 Sb. v platném znění (o střetu zájmů) – kontrola funkce nastavení a účinnosti zvoleného systému se zřetelem na soulad s požadavky z. č. 101/2000 Sb. (ochrana osobních údajů)

-          plnění vybraných usnesení zastupitelstva a rady kraje souvisejících se samosprávnou činností kraje v oblastech sociálních věcí a zdravotnictví

-          dodržování právních předpisů krajským úřadem na úseku samostatné působnosti v oblastech sociálních věcí a zdravotnictví

 

Při přípravě kontrol bude výbor vycházet ze schválených pravidel kontrolní činnosti výboru. Mimo oblastí uvedených v tomto článku bude výbor provádět kontroly i v dalších oblastech vyplývajících z článku 2) tohoto plánu činnosti dle aktuálních potřeb.

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.7.2005 / 22.7.2005

Počet návštěv: 5855
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek