Cesta: Titulní stránka > Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina > Osobnosti oceněné kamennou medailí


 

Petr Kundera

Petr Kundera
Oceněn v roce 2013
 

 
 

Petr Kundera zasvětil svůj profesní život dopravním stavbám, z nichž mnohé budou po mnoho let reprezentovat Vysočinu a sloužit dalším generacím. V oboru je skutečným odborníkem, o čemž svědčí obdržená prestižní ocenění i neustávající zájem o jeho služby.

Petr Kundera vystudoval Vysoké učení technické v Brně, fakultu inženýrského stavitelství s profesním zaměřením na dopravní stavby, správu staveb a investorské činnosti pozemních komunikací. Je autorizovaným inženýrem pro obor dopravní stavby a v této činnosti pokračuje i v důchodovém věku. Spolupracuje především s městskými a obecními úřady při přípravě investičních akcí a vykonává stavební dozor.

Svojí profesní odborností nemalým dílem mnohokrát přispěl i ve veřejném sektoru. Po dvě volební období předsedal dopravní komisi města Třebíč. V současnosti je místopředsedou zkušební komise pro autorizační zkoušky v kategorii Dopravní stavby a členem komise pro vyhodnocení soutěže Stavba Vysočiny, a to po dobu deseti let od jejího založení. Předsedal také komisi pro návrh komunikační části územního plánu Vysočiny. Je odborným konzultantem Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky v problematice bezbariérovosti staveb. Posuzuje projekty veřejně přístupných staveb, které odborně vede až do fáze kolaudace.

Několika veřejnými výstavami významně přispěl k tomu, že se s dopravní infrastrukturou Vysočiny a její historií mohla seznámit široká veřejnost. Ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Třebíči uspořádal výstavy Cesty Třebíčska a Mosty Třebíčska, ke kterým byly vydány sborníky, a letos v květnu se s jeho přispěním uskutečnila v Třebíči dopravní konference Železnice na Vysočině – současnost a perspektivy.

Česká silniční společnost Petra Kunderu v roce 2010 vyznamenala Medailí profesora Špůrka za zásluhy, kterými přispěl k jejímu rozvoji. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků jej jmenovala čestným členem a v roce 2012 vyznamenala medailí udělovanou k 20. výročí trvání komory.

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.1.2014 / 21.1.2014

Počet návštěv: 26127
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies