Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Petr Krčál: Mění se priority rodin

Petr Krčál: Mění se priority rodin
Rodina má na Vysočině své pevné místo. Z průzkumu agentury DEMA vyplynulo, že veřejnost kraje považuje rodinu za nejdůležitější prvek společnosti, který si zasluhuje ochranu ze strany společnosti a státu. Naprostá většina (92 %) obyvatel kraje starších 18 let je přesvědčena, že rodina je nejdůležitější článek rozvoje společnosti. Tento názor přichází v době, kdy rodina prochází proměnou. Děje se tomu na základě ekonomických, politických a demografických vlivů, vůči kterým nejsou rodiny imunní. Čím dál častěji jsou rodiny méně generační a více kariérové.
 

 
 

„Výrazně se mění jednotlivé priority českých rodin. V našem kraji, pro který byla typická mezigenerační soudržnost, klasické rozdělení rolí muže a ženy, solidarita všech členů širší rodiny, či nízká rozvodovost pozorujeme protirodinné tendence. Stoupající nároky na pracovní výkonnost vyžadují stále vyšší předpoklady vzdělání, jehož nelze dosáhnout při souběžném založení rodiny, která tak u mnoha mladých lidí ztrácí na významu“, říká radní pro sociální oblast Petr Krčál, který má rodinnou politiku ve své gesci a které je v Kraji Vysočina věnována dlouhodobá pozornost.

 

Průzkum jasně ukázal, jakým problémům musí dnes rodiny čelit. V první řadě jde o otázku financí (25 %). Jedná se především o problematiku rodinných příjmů, které se respondentům jevily jako nedostatečné pro udržení jejich životní úrovně a zajištění a uspokojení potřeb rodiny. Zatímco některé rodiny se prozatím dokáží vyrovnat s klesajícím příjmem, jiné se pohybují na existenční hranici.  

 

Nedostatečný ekonomický růst má vliv na to, že pětina občanů spojuje největší rodinné problémy s trhem práce (22 %). Nejedná se pouze o případy, kdy občan práci ztratil a marně ji hledá, ale i o situace, kdy se o ztrátu zaměstnání obává. Snaha o udržení si práce ústí ve stres a nedostatek času na rodinu, což je zřejmé zejména u podnikajících osob. Odpovědi každého osmého souvisí s problematikou zdraví (18 %). Opět jsou zmiňovány zdravotní problémy jak samotných dotazovaných osob, tak ostatních příslušníků rodiny.

 

Každý devátý dotazovaný musí čelit rodinným problémům. Ty jsou spjaty s dětmi, jejich výchovou, nástupem do školy, hledáním dalšího studia, osamostatňováním dítěte, vrcholící s jeho odchodem od rodiny. Na některé obyvatele kraje doléhají také problémy týkající se bydlení.  Jde o jeho zajištění, výměnu, prodej, rekonstrukci a s tím spojené práce.

 

 „Uvědomujeme si, že i v našem kraji se rodiny potýkají s řadou socioekonomických překážek, společenských tlaků a kulturně hodnotových proměn. Dobrá rodina přestala být symbolem společenského úspěchu. Dítě začíná být považováno za překážku pracovního uplatnění rodičů.  Pozorujeme pro současnost typický nárůst bezdětných manželství, vysoký počet rozvodů, nástup nových alternativních forem soužití, vysoký počet neúplných či doplněných rodin, zvyšující se počet osaměle žijících mladých lidí. Nadále tak chceme zkvalitňovat ekonomické a sociální přístupy směrem k rodinám,“ říká na závěr Petr Krčál.

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 1
 

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 18.6.2013 / 18.6.2013

Počet návštěv: 4795
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek