Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Projekt „Rovnost šancí na Vysočině“


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Partneři projektu

 
 
 

Projekt je realizován v partnerství Kraje Vysočina a těchto subjektů: Česká identita, Centrum pro rodinu Vysočina, o. s., Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s., město Třebíč a Dřevozpracující družstvo Lukavec.

Česká identita

Toto neziskové občanské sdružení působí na Vysočině již od roku 2004. Jeho posláním je uzdravení osobnosti jedince a pomoc lidem ohroženým syndromem vyhoření. Snaží se též podporovat ty, kteří pozitivním způsobem ovlivňují klima v českém národě. Svou činnost vyvíjí na základě myšlenek významných českých osobností jako je Jan Hus a Jan Amos Komenský. Při své práci tak využívá hledání pravdy v životě a potřebách lidí, zvláštní důraz klade na vzdělávání a objevování souvislostí v našem okolí. Tyto hodnoty a přístupy bude vnášet i do práce s cílovými skupinami projektu průřezově v rámci klíčových aktivit projektu.
Sdružení Česká identita je členem místní akční skupiny Společnost pro rozvoj Humpolecka a dalších nadregionálních asociací. Za dobu své existence představitelé sdružení poskytli zázemí a podporu stovkám osob, které hledaly nové nasměrování a nové síly do dalšího období života.
Sdružení Česká identita se podílelo též na realizaci dvou projektů podpořených z ESF zaměřených přímo na rovné příležitosti: „Podpora” (podpořený z JPD 3) a „Harmonické využití rovného postavení mužů a žen ve společnosti” (podpořený z JPD 3). V rámci předkládaného projektu tento partner zhodnotí zkušenosti i některé výstupy těchto projektů.
Představitelé sdružení v předloženém projektu využijí své mnohaleté profesní zkušenosti (projektové a finanční řízení, publicita projektů podpořených z ESF, rovné příležitosti, sladění pracovního a rodinného života) ve prospěch cílových skupin v regionu i dalších partnerů projektu.

Kontakt:
Lucie Skálová, prezidentka sdružení
E-mail: identita(at)ptl(dot)cz

Centrum pro rodinu Vysočina, o. s.

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. (CPR Vysočina) bylo registrováno v srpnu 2010 a je NNO působící na území města Jihlava a v jeho okolí.

Centrum pro rodinu Vysočina, o.s. je členem místní akční skupiny Třešťsko. Dále aktivně spolupracuje s řadou sociálních a zdravotnických organizací a s několika dalšími NNO.

Základním cílem sdružení je vytvořit vhodný prostor a prostřednictvím připravených programů nabídnout společné setkávání rodin nebo jejich jednotlivých členů. Nabídkou programů napomáhá CPR Vysočina, o.s. posilování rodinných vztahů se zaměřením na správnou a fungující komunikaci v rodině. To lze nabídnout především prostřednictvím vzájemné podpory, vzdělávacích, sociálních a volnočasových aktivit a podporou mezigeneračního soužití.

  • CPR Vysočina, o.s. především podporuje význam tradičních rodinných hodnot ve společnosti.
  • CPR Vysočina, o.s. organizuje už tradiční jednorázové akce pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost převážně z Jihlavy.
  • CPR Vysočina, o.s. dále organizuje letní dětské tábory.
  • CPR Vysočina, o.s. realizuje rovněž další volnočasové vzdělávací aktivity pro rodiče, lektory i širokou veřejnost.

Pravidelnou náplní činnosti CPR Vysočina, o.s. je provoz dobrovolnického centra s nabídkou dobrovolnických programů Návštěvy a Dětem. Pro tuto činnost je Ministerstvem vnitra ČR CPR Vysočina, o.s. udělena akreditace.

Kontakt:
Tel.: 736 529 346 (Ing. Slávka Dokulilová, předsedkyně sdružení)
E-mail: dokulilova(at)centrumrodin(dot)cz
Web:  www.centrumrodin.cz

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava, o.p.s. vzdělává, jako jediná vyšší odborná škola v kraji Vysočina, sociální pracovníky a to již 17 let. Škola má 120 studentů v  denní formě studia a 90 v  dálkové. Je řádným členem asociace vzdělavatelů v oboru sociální práce. Podle evaluačního výzkumu absolventů denního studia z posledních 4 let pracuje v oboru  sociální práce víc než 60%, což je nadstandardní procento. Škola se také zapojila do zvyšování kvalifikace pracovníků v oboru sociální práce – má akreditováno vzdělávací středisko MPSV v oboru sociální práce a sociálních služeb, ve kterém realizuje kurzy  v rámci celoživotního vzdělávání.
SVOSŠ Jihlava získala cennou zkušenost v oblasti projektů RLZ a následnou přípravou a realizací vlastního projektu v rámci OP RLZ MŠMT- 1. výzva Rozvoj celoživotního učení – Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Projekt, který nesl název “Klíč k úspěchu ve vzdělávání budoucích sociálních pracovníků”, byl realizován v letech 2005 - 2007. V r. 2009 vypracovala škola projekt   v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (individuální projekty MŠMT) v oblasti podpory 2. 1: Vyšší odborné vzdělávání. Projekt s názvem: Klíč k úspěchu na trhu práce a možnosti vstupu na VŠ, byl úspěšný a získal finanční podporu v požadované výši. Číslo projektu: CZ.1.07. /2.1.00/130019. Projekt bude zakončen v listopadu 2012.V další výzvě byl podán na MŠMT individuální projekt s názvem “Klíč k rozvoji profesních kompetencí”, číslo projektu: CZ.1.07/2.1.00/320060. Projekt je realizován od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2014.

Kontakt:
Tel.: 567 308 921 (Mgr. Marcela Křivánková, ředitelka školy)
E-mail: info(at)svoss(dot)cz
Web:  www.svoss.cz

MĚSTO TŘEBÍČ

Město Třebíč je situováno  v jihovýchodní části Kraje Vysočina, a je po Jihlavě jeho druhým největším městem. Leží na řece Jihlavě, 35 km jihovýchodně od krajského města Jihlavy a 59 km západně od dalšího krajského města, Brna. Nadmořská výška města se pohybuje mezi 392 m n. m. a 503 m n. m.  Třebíč měla k 1. lednu 2012, 37 575 obyvatel (muži – 18 342 a ženy – 19 233). Průměrný věk obyvatel pak činil 40,5 roku (muži – 39,0 a ženy – 41,8).
Počátky města souvisejí se založením benediktinského kláštera nad řekou Jihlavou roku 1101, na jehož místě se dnes nachází zámek. První písemná zmínka o městě, kterou je listina opata Martina, pak pochází z roku 1277. Městská práva obdrželo město od markraběte Karla roku 1335, díky tomu získalo i právo opevnit se hradbami a příkopy.
Ve městě se nachází mnoho historických památek. Třebíčská židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa byly v roce 2003 zapsány do seznamu světového dědictví UNESCO. Ústřední Karlovo náměstí je zároveň jedním z největších v České republice.
Městský úřad města Třebíče tvoří starosta, jímž je v současné době MVDr. Pavel Heřman, čtyři místostarostové, tajemník úřadu a zaměstnanci města zařazení do obecního úřadu. Úřad je členěn do 14 odborů a samostatného oddělení kanceláře tajemníka. Zastupitelstvo města se skládá z 27 členů a radu města tvoří 9 členů.
Město Třebíč je již od roku 1996 členem Národní sítě Zdravých měst, naplňováním kritérií Zdravého města se Třebíč věnuje řadu let. Město obsadilo v roce 2010 ve své kategorii 3. místo v soutěži Obec přátelská rodině. Svou dotační politikou přispívá k podpoře prorodinného klimatu a sladění pracovního a rodinného života ve městě: např. podpora činnosti místního mateřského centra, vytvoření pasivního Family pointu v budově městského úřadu, podpora projektů na posílení rodinné soudržnosti v rámci grantového programu Zdravého města Třebíče

Rodina a zdraví.
Cílem města je  udržet si  titul Města přátelského rodině i do budoucna a rozvíjet podporu rodiny v tom nejširším slova smyslu, od mladých rodin s malými dětmi, přes středněgenerační s mladými lidmi až po seniory, včetně rodin, které pečují o zdravotně jakkoliv handicapované.
Zástupce města Třebíče jako partnera projektu vnese při jeho realizaci pohled zástupce samosprávy středně velkého města. Kromě účasti zástupce města na jednání projektového výboru a některých pracovních skupin se bude město podílet na vytváření brožury č. 2 a jeho zástupci budou přednášet na seminářích a konferencích. Zástupce města se taktéž zúčastní vybraných kulatých stolů, kde bude prezentovat pohledy města na možnosti řešení problematiky rovných příležitostí. Rovněž se bude podílet na realizaci sebeevaluace, kde bude ze svého pohledu hodnotit přínosy jednotlivých uskutečněných činností.

Kontakt:
Tel.: 568 896 131 (Ing. Marie Černá, místostarostka města)
E-mail: m.cerna(at)trebic(dot)cz
Web:  www.trebic.cz

Dřevozpracující družstvo

Tento partner je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Kraji Vysočina (přes 500 zaměstnanců) navíc v relativně malém městě, kde se aktivně podílí na místním společenském, kulturním a ekonomickém životě.
Jedná se o významného výrobce řeziva a deskových materiálů na bázi dřeva s více než 60letou tradicí.
Specializuje se na výrobu širokého sortimentu nábytkových dílců, především z laminovaných dřevotřískových a MDF desek. Přibližně 60 % celkové produkce exportuje do více než dvou desítek evropských států. Je držitelem mnoha certifikátů a splňuje požadavky normy ISO 9001:2008.
Tento partner realizoval projekt „Komplexní vzdělávání zaměstnanců DDL”, č. CZ.1.04/1.1.02/35.00974, podpořeného z OP LZZ a má tak již vlastní zkušenosti s projekty podpořenými z ESF.

Kontakt:
Tel.: 603 168 356 (Ing. Michael Strnad, personální manažer)
E-mail: strnad(at)ddl(dot)cz
Web: www.ddl.cz

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 62748

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek