Cesta: Titulní stránka > Zahraniční vztahy > Mezinárodní projekty OI > CEMSDI


 

Oznámení podpory projektu CEMSDI pro „Prohlášení Citadel”

Citadel Statement
Tisková zpráva projektu CEMSDI. Prostřednictvím zástupce kraje Vysočina, konsorcium projektu CEMSDI vyhlásilo svou podporu iniciativě vlámské vlády „Prohlášení Citadel“ (Citadel Statetement) během konference "Lift off towards open government" organizované Evropskou komisí a belgickým předsednictvím v EU v Bruselu ve dnech 15.-16.12. 2010.
 

 
 

V dnešní době, která požaduje velkou míru flexibility od všech vládnoucích struktur a občanů, se neustále zvyšují požadavky na vzdělání a efektivitu práce pracovníků ve veřejné správě, včetně jejích ICT dovedností. Kraj Vysočina vstoupil v létě do projektu CEMSDI (Civil-servant Empowerment for Multi Media Service Delivery ICT-enabled), který si klade za cíl posílení kapacit mezi státními úředníky a dalšími odborníky tvořícími součást dodavatelského řetězce služeb v regionech, kde je nutné vytvářet aktivní politiku eInkluze a eGovernmentu, tedy hlavně v menších městech a obcích.

Prostřednictvím zástupce kraje Vysočina, který mimo jiné zajišťuje propagaci a diseminaci výsledků projektu mezi Evropskými regiony, konsorcium  projektu CEMSDI vyhlásilo  svou podporu  iniciativě vlámské vlády „Prohlášení Citadel“ (Citadel Statetement) během konference LIFT OFF TOWARDS OPEN GOVERNMENT (zahájení k otevřené vládě) organizované Evropskou komisí a belgickým předsednictvím v EU v Bruselu ve dnech 15.-16.12. 2010.

Záměrem Prohlášení je pomoc při identifikaci klíčových kroků, které mohou evropští a národní politici a jiní zásadní hráči udělat do roku 2013, aby efektivněji podpořili místní eGovernment. Je to jakási „výzva k akci“, která pomůže místním vládám ke splnění hlavních cílů Ministerské deklarace z Malmo, která mimo jiné  volá po posílení efektivity a účinnosti veřejných služeb.

Digitální místní agenda (Digital Local Agenda), prosazovaná konsorciem projektu CEMSDI, je iniciativou vycházející z místní úrovně, kde byla nějakou dobu formována a kde byly šetřeny důvody pro velmi nevyrovnaný dosavadní rozvoj  eGovernmentu v různých evropských regionech. Na základě diskuzí a analýz, které se realizují během projektu CEMSDI, 12 partnerských organizací začíná vytvářet konkrétní plány, jak posílit kapacitu veřejných zaměstnanců v oblasti poskytování služeb založených na ICT.

Je důležité zdůraznit význam zviditelnění těchto dvou propojených celoevropských iniciativ současně během belgického předsednictví v EU. Tento význam byl také vyzdvižen na před-konferenci zabývající se místním eGovernmentem organizované vlámskou vládou v Ghentu v Belgii dne 14.12. 2010.   

Obě iniciativy odrážejí poptávku Evropanů po srovnatelných efektivních a všechny občany zahrnujících elektronických službách veřejné správy i přes trvající socioekonomické, kulturní a jazykové bariéry a kulturní rozdíly.

CEMSDI se dále účastní italská projektová organizace INNOVA jako koordinátor, další italští partneři jsou Centrum pro vzdělávání při Univerzitě v Římě CATTID, škola pro místní státní správu – SSPAL, sdružení místních měst – MEDIA VALE a ANCITEL, italská společnost zaměřená na zdokonalování místní státní správy. Dále se projektu účastní asociace baskidských municipalit EUDEL a  nezisková organizace ROBOTIKER ze Španělska a neziskový institut INESC a asociace municipalit, měst, univerzit a dalších partnerů VARD 2015 z Portugalska. Součástí konsorcia je také norská asociace místních a regionálních správ KS/NALRA a britská společnost ESD.    

 

Kontakt: Iva Walterová, M.A. (projektová manažerka), walterova@epma.cz

 
 
Zodpovídá: Ing. Martina Rojková
Vytvořeno / změněno: 27.12.2010 / 27.12.2010
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 22930
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies