Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Ovlivněte přípravu projektu na podporu návštěvnosti přírodních památek na Vysočině a hlasujte na portálu VÁŠ NÁZOR

Povalový chodník
Na online portále VÁŠ NÁZOR, který má občany Vysočiny zapojit do rozhodovacích procesů Kraje Vysočina, je možné sdělit názory a zkušenosti související s podporou návštěvnosti přírodních památek na Vysočině. Zajímá se o ně Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina, který se aktuálně zabývá přípravou projektového záměru na řešení návštěvnické infrastruktury v přírodních rezervacích, v přírodních památkách a evropsky významných lokalit Natury 2000 v péči Kraje Vysočina.
 

 
 

Z tohoto důvodu a právě pro připravovaný projekt ochránci přírody z krajského úřadu uvítají názory a zkušenosti obcí i veřejnosti s uvedenou problematikou. „Na portálu VÁŠ NÁZOR jsme spustili elektronickou online službu, prostřednictvím které můžou zájemci z řad odborné i laické veřejnosti až do konce letošního roku přímo ovlivnit rozhodnutí, jakým způsobem bude připravován výše uvedený projekt,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina Eva Horná s tím, že na stránkách portálu VÁŠ NÁZOR je projekt blíže popsán.


Každý tak může svými názory přispět k lepšímu nastavení připravovaného projektu návštěvnické infrastruktury v přírodních památkách, v přírodních rezervacích a v evropsky významných lokalitách Natury 2000 v péči Kraje Vysočina. A to když například přiblíží využití záměru v cestovním ruchu obcí. Je možné vyjádřit se k předpokládanému zacílení projektu, jestli se má Kraj Vysočina zaměřit na informování návštěvníků v terénu - informační panely, naučné stezky a edukativně zaměřené naučné tabule s interaktivními prvky, apod., nebo na jednoduché dřevěné stavby pro pozorování hodnot chráněných území - vyvýšené pozorovatelny, apod., nebo na zpřístupnění a usměrňování návštěvníků v území – dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky atd.). „Případně je možné do komentářů na portálu VÁŠ NÁZOR předložit vlastní návrh na zacílení projektu nebo přispět jakýmikoliv dalšími postřehy. Také velmi oceníme, pokud se podaří naší výzvu dostat dalším zainteresovaným, kteří by mohli k věci vyjádřit vlastní názor,“ uzavřela Eva Horná.


Projektový záměr směřuje k využití Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 – Prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.1: Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území a specifického cíle 4.2: Posílení biodiverzity. 


Základní informace o přírodních rezervacích, přírodních památkách i o evropsky významných lokalitách v Kraji Vysočina jsou k dispozici na Portálu kulturního a přírodního dědictví Kraje Vysočina na www.dedictvivysociny.cz v sekci Zvláště chráněná území a Natura 2000.

 

  • Více informací Jan Joneš, odbor životního prostředí a zemědělství, tel.: 564 602 501, e-mail: jones.j@kr-vysocina.cz

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Ovlivněte přípravu projektu na podporu návštěvnosti přírodních památek na Vysočině a hlasujte na portálu VÁŠ NÁZOR
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 18.11.2016 / 18.11.2016

Počet návštěv: 2952
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek