Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele


 

OPPIK - vyhlášeny 4 nové programy podpory

aaa
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 16. 7. 2019 čtyři nové programy podpory podnikání - Spolupráce – Klastry, Úspory energie, Nemovitosti - Cestovní ruch a Nemovitosti - uhelné regiony.
 

 
 

Výzva VI programu Spolupráce – Klastry

Cíl: rozvoj inovačních sítí – klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty (zejména MSP) a výzkumné organizace

Podporované aktivity: kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace

Výše podpory: 35 - 70 % (dle aktivity a velikosti podniku), 500 tis. - 40 mil. Kč (dle aktivity a velikosti podniku)

Příjem žádostí: 22. 07. 2019, 09:00:00 - 29. 11. 2019, 15:59:59

Text Výzvy IV programu Spolupráce – Klastry k dispozici na webu API a na webu MPO.


Výzva V programu Úspory energie

Cíl: snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Oprávnění žadatelé: malé, střední a velké podniky, včetně podniků s až 100% majetkovou účastí měst, obcí, krajů a státu

Podporované aktivity:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 • instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 • instalace akumulace elektrické energie
 • Výše podpory: 30 - 60 % (dle velikosti podniku), 500 tis. Kč - 15 mil. € (dle velikosti podniku)

  Příjem žádostí: 16. 09. 2019, 14:00:00 - 30. 04. 2020, 23:59:59

  Znění Výzvy V programu Úspory energie k dispozici na webu API a na webu MPO.


  Výzva IV programu Nemovitosti – Cestovní ruch

  Cíl: výhradně modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu. Rekonstrukce stávajících objektů může být v rámci dobudování multifunkční infrastruktury spojena s pořízením nového technologického vybavení do maximální výše 30 % způsobilých výdajů.

  Oprávnění žadatelé: malé a střední podniky ve vybraných oblastech

  Podporované aktivity:

  rekonstrukce objektu a odůvodněné související infrastruktury – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1 část A); v případě současných přístaveb a dostaveb takto definovaných (nevyhovujících) objektů, které vyžadují zábor zemědělského půdního fondu, bude podpora poskytnuta jen při vyloučení negativních environmentálních vlivů a v souladu s udržitelnou výstavbou budov – závazek úspěšné certifikace dle BREEAM nebo LEED; výstupem projektů tak bude nově zrekonstruovaná a vybudovaná podnikatelská multifunkční infrastruktura cestovního ruchu, výsledkem aktivit specifického cíle bude růst celkové rozlohy regenerovaných lokalit využitelných pro podnikatelské aktivity MSP a v tomto typu projektu doprovodně i vytvoření nových pracovních míst

  Výše podpory: 35 - 45 % (dle velikosti podniku), 1 - 100 mil. Kč

  Příjem žádostí: 16. 09. 2019, 10:00:00 - 31. 03. 2020, 10:00:00

  Znění Výzvy IV programu Nemovitosti – Cestovní ruch  k dispozici na webu API a na webu MPO.


  Výzva V programu Nemovitosti – Uhelné regiony

  Cíl: usnadňovat MSP modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území dle kap. 8 Výzvy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí a/nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

  Oprávnění žadatelé: malé a střední podniky ve vybraných oblastech

  Podporované aktivity:

  rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE (Příloha č. 1 část A)

  Výše podpory: 35 - 45 % (dle velikosti podniku), 1 - 70 mil. Kč

  Příjem žádostí: 16. 10. 2019, 10:00:00 - 16. 03. 2020, 10:00:00

  Znění výzvy k dispozici na webu API a na webu MPO.

  Znění Výzvy V programu Nemovitosti – Uhelné regiony k dispozici na webu API a na webu MPO.  Zdroj: www.agentura-api.org

   
   

  Příspěvky k dokumentu

  počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • OPPIK - vyhlášeny 4 nové programy podpory
   

  Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
  Vytvořeno / změněno: 17.7.2019 / 17.7.2019 | Zveřejnit od-do: 17.7.2019-30.4.2020
  Informace vyžadují kontrolu

  Počet návštěv: 933
   

  Zobrazit vyhledávací formulář »


   
   
     Kontaktní informace

   
  Kontakt:
  Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

  Úřední hodiny:
  pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
  Pokladna, CzechPOINT:
  pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
   

  Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


   

  Odběr novinek