Kontakty

Ministerstvo dopravy ČR
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ředitel odboru strategie
e-mai: ludek.sosna@mdcr.cr 

Ing. Jindřich Kušnír
Odbor drah, železniční a kombinované dopravy
Tel.: 225 131 361, e-mail: jindrich.kusnir@mdcr.cz

Správa železniční dopravní cesty
Bc. Marek Binko
Ředitel odboru strategie
Tel.: 972 235 430, e-mail: binko@szdc.cz 

Ing. Jan Šulc
Odbor strategie, oddělení koncepce
Tel.: 972 235 366, e-mail: sulcJa@szdc.cz

Mgr. Jakub Ptačinský
Tiskový mluvčí
Tel.: 722 177 052, e-mail: ptacinsky@szdc.cz

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT


 

Opatření v lesních chráněných území pod Javořicí na Telčsku po bouři v létě 2013

Ilustrační foto
V minulém roce, přesně 29. července, postihla některé části naší republiky a především Českomoravskou vrchovinu nebývale silná bouře, která způsobila nemalé škody v některých přírodních rezervacích a přírodních památkách na jižním a jihovýchodním úbočí Javořice (837 m.n.m.). Jednalo se zřejmě o tzv. „downburst“ tedy o větrný jev, který v nárazech dosahuje rychlosti přes 120 km v hodině. Bouře za sebou zanechala velké škody v produkčních lesních porostech.
 

 
 

Bouře kromě velkých škod v lesních porostech na Telčsku způsobila značné škody i v některých lesních zvláště chráněných územích, v přírodní rezervaci Mrhatina a přírodní památce Lukšovská, o něco menší škody v přírodní rezervaci „Štamberk a kamenné moře“ a přírodní památce Horní Nekolov. V těchto územích se po bouři daly vidět vyvrácené obrovské staré stromy, a to jak buky s velkými a hlubokými kořeny, tak i smrky většinou mělce kořenící a staré jedle, ale i pásy a ohniska ulámaných a vyvrácených porostů připomínající řádění tornáda.

 

Kraj Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA přistoupil po dohodě se správcem území, Lesy České republiky, s.p., Lesní správou Telč, k některým opatřením až v letošním roce, protože bylo nutné nebezpeční kalamitní plochy a přístupových cest. Bylo třeba je nejdříve vyčistit a odstranit zavěšené stromy. „Současně však bylo třeba ponechat i část dřevní hmoty v chráněných územích k zetlení, neboť je ho v našich lesích velký nedostatek a na tlejícím dřevě je závislých 30-40 % organismů žijících v lese. To byl zřejmě v průběhu opatření největší problém, neboť pohled lesního provozu se v této otázce zásadně liší od pohledu ochrany přírody,“ informuje Jan Pokorný z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.

 

K největšímu poškození došlo u přírodní rezervace Lukšovská, kde byla vyvrácena nebo polámána většina starých autochtonních smrků a po vykácení dalších poškozených porostů vznikly i větší holiny. Proto se plánuje do konce roku 2014 postavení několika oplocenek, kde bude postupně obnoven porost výsadbou semenáčků autochtonních smrků, na vhodných místech jedlí a olší. Semenáčky smrků ze zbytku autochtonních porostů v přírodní památce budou předpěstovány ve školce a v následujících letech se vysází zpět do chráněného území. I v dalších územích, např. v přírodní rezervaci Mrhatina, přírodní památce Horní Nekolov a přírodní rezervaci Štamberk a kamenné moře se v místech uvolněných po bouři budou postupně stavět a opravovat oplocenky k umožnění přirozené obnovy původních dřevin. Bez oplocení by většina semen a semenáčků byla zlikvidována divokými prasaty a vysokou zvěří.

 

Do chráněných území se budou navíc v předjaří 2015 vysazovány odrostky jedle. Jedle v těchto lokalitách zcela chybí, nebo se vyskytuje jen velmi sporadicky. Její ústup způsobený mnoha faktory včetně stále intenzivnějšího způsobu hospodaření v lesích je nutno zastavit a snažit se alespoň přiblížit k jejímu původnímu zastoupení v lesích jak tomu bylo např. před 150-200 lety.

 

  • Více informací Jan Pokorný, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: pokorny.j@kr-vysocina.cz
 

Opatření v lesních chráněných území pod Javořicí na Telčsku po bouři v létě 2013

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 23.10.2014 / 23.10.2014

Počet návštěv: 8610
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies