Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport > Mezinárodní spolupráce > Dokumenty


 

Mezinárodní spolupráce

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Opatření COVID-19

 
 
 • Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 14. 1. 2021 [PDF, 1 MB] (19.1.2021)

  Tímto opatřením obecné povahy se určuje termín pro stanovení časového rozvrhu didaktických testů maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a opravuje se chyba v psaní ve výroku opatření obecné povahy ze dne 5. ledna 2021.

   
 • Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 14. 1. 2021 [PDF, 216 kB] (14.1.2021)

  K provedení krizového opatření přijatého usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 pro řešení vzniklé krizové situace ve spojení s usnesením vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12, kterým prodloužila účinnost tohoto usnesení a v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., vyhlásila na území České republiky nouzový stav a ve spojení s usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, kterým vláda České republiky prodloužila nouzový stav, určil hejtman Kraje Vysočina další školy a školská zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti, k nimž nemohou za nouzového stavu vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

   
 • Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 8. 1. 2021 [PDF, 495 kB] (11.1.2021)

  K provedení krizového opatření přijatého usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 pro řešení vzniklé krizové situace ve spojení s usnesením vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 12, kterým prodloužila účinnost tohoto usnesení a v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., vyhlásila na území České republiky nouzový stav a ve spojení s usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, kterým vláda České republiky prodloužila nouzový stav, určil hejtman Kraje Vysočina školy a školská zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti, k nimž nemohou za nouzového stavu vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

   
 • Poskytování péče určenými školami od 11. 1. 2021 (17.1.2021)

  V souladu s usnesením vlády ČR č. 12/2021 ze dne 7. ledna 2021 se prodlužuje činnost škol určených hejtmanem Kraje Vysočina, které zajišťují péči o děti ve věku od 3 do 10 let. Smyslem opatření je zabezpečit nezbytnou péči o děti zaměstnanců klíčových složek IZS a dalších vládou určených profesí.

   
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021 [PDF, 149 kB] (8.1.2021)
   
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 7. 1. 2021 [PDF, 104 kB] (8.1.2021)

  Usnesení vlády o přijetí krizového opatření č. 13 - omezení provozu škol a školských zařízení od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021.

   
 • Doporučení pro školy k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020/2021 (5.1.2021)

  Hodnocení žáků ZŠ, SŠ a konzervatoří bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech v souladu s platnou legislativou. Zároveň je však třeba při hodnocení zásadním způsobem zohlednit specifickou situaci a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí.

   
 • Opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. 1. 2020 [PDF, 3 MB] (5.1.2021)

  Opatření č.j.: MSMT-43073/2020-3, které nabylo účinnosti dne 5. 1. 2021, upravuje přijímací řízení do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia pro školní rok 2021/2022.

   
 • Poskytování péče určenými školami od 4. 1. 2021, rozšíření o další školy určené hejtmanem Kraje Vysočina (31.12.2020)

  V souladu s usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření určil hejtman Kraje Vysočina ve spolupráci s městy ORP a obcemi kraje školy a školská zařízení, která budou zajišťovat péči o děti ve věku od 3 do 10 let. Smyslem opatření je zabezpečit nezbytnou péči o děti zaměstnanců klíčových složek IZS a dalších vládou určených profesí.

   
 • Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 31. 12. 2020 [PDF, 284 kB] (31.12.2020)

  K provedení krizového opatření přijatého usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 pro řešení vzniklé krizové situace v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., vyhlásila na území České republiky nouzový stav a ve spojení s usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, kterým vláda České republiky prodloužila nouzový stav, určil hejtman Kraje Vysočina další školy a školská zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti, k nimž nemohou za nouzového stavu vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

   
 • Rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu ze dne 28. 12. 2020 [PDF, 490 kB] (29.12.2020)

  K provedení krizového opatření přijatého usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 pro řešení vzniklé krizové situace v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb., vyhlásila na území České republiky nouzový stav a ve spojení s usnesením vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, kterým vláda České republiky prodloužila nouzový stav, určil hejtman Kraje Vysočina školy a školská zařízení, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti, k nimž nemohou za nouzového stavu vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce.

   
 • Poskytování péče určenými školami v Kraji Vysočina od 4. 1. do 10. 1. 2021 (28.12.2020)

  V souladu s usnesením vlády ČR o přijetí krizového opatření určil hejtman Kraje Vysočina ve spolupráci s městy ORP školy a školská zařízení, která budou zajišťovat péči o děti ve věku od 3 do 10 let. Smyslem opatření je zabezpečit nezbytnou péči o děti zaměstnanců klíčových složek IZS a dalších vládou určených profesí.

   
 • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 (28.12.2020)

  Na základě usnesení vlády ČR č. 1337 o přijetí krizového opatření vydalo MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021.

   
 • Opatření MŠMT ze dne 15. 12. 2020, kterým se 21. a 22. prosinec stanoví jako volné dny (16.12.2020)

  MŠMT stanovilo pro ZŠ, SŠ, konzervatoře a ZUŠ dny 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). To znamená, že pro tyto druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184a školského zákona.

   
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020 [PDF, 123 kB] (15.12.2020)

  Krizová opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 21. 12. do 23. 12. 2020 (usnesení č. 1335).
  Krizová opatření o zrušení pracovní povinnosti studentů od 16. 12. 2020 (usnesení č. 1336).

   
 • Spuštění registrace na antigenní testy pro veřejnost [PDF, 513 kB] (11.12.2020)
   
 • Informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020 [PDF, 371 kB] (3.12.2020)
   
 • Informace k nepovinnému testování pedagogických pracovníků (2.12.2020)
   
 • Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 11. 2020 [PDF, 120 kB] (2.12.2020)

  Opatření týkající se školství obsahuje usnesení vlády č. 1263 s účinností od 7. 12 .2020.

   
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. 11. 2020 [PDF, 306 kB] (1.12.2020)

  Mimořádné opatření se týká vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2
  u pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vykonávajících svou činnost na základě školského zákona.

   
 

Zobrazeno je 20 z celkem 103 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2 3 4 5 6  další stránka >
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Informační servis > Opatření COVID-19

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 12078

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek