Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21


 

OP ŽP: Dotace na implementaci lokalit soustavy Natura 2000

OP ZP
Na území kraje Vysočina je v současné době 55 evropsky významných lokalit NATURA 2000. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, která jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožená, vzácná či omezená svým výskytem jen na určitou oblast. Do konce roku 2013 má kraj povinnost vyhlásit lokality v kategoriích přírodní rezervace nebo přírodní památka. Ve správním území kraje Vysočina (mimo chráněné krajinné oblasti) se jedná o 40 evropsky významných lokalit.
 

 
 

Předmětem ochrany v těchto nově vznikajících chráněných územích jsou nejrůznější živočichové (např. vydra říční, netopýr velký, čolek velký nebo bolen dravý), rostliny (např. koniklec velkokvětý nebo puchýřka útlá) a stanoviště (např. bučiny, vřesoviště nebo rašeliniště). Implementace lokalit spočívá v provedení inventarizačních průzkumů, geodetického zaměření lokalit, zpracování plánů péče a podkladů pro vyhlášení lokalit jako přírodní rezervace/přírodní památka, příp. pro smluvní ochranu území a označení území v terénu.

 

Dotace z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 pomohou kraji Vysočina realizovat dva projekty na zmapování a vyhlášení 20 lokalit. "První projekt obsahující osm lokalit se již realizuje a skončí ještě v letošním roce. U druhého projektu byla právě uzavřena smlouva o dílo s termínem realizace říjen 2009 – 2013," uvedla Iveta Vlčková z krajského odboru životního prostředí s tím, že se právě vytipovává dalších 12 lokalit. Projekty za téměř pět milionů korun bude na základě veřejné řízení dodávat společnosti ZK-BRNO, s. r. o. Vzhledem k tomu, že Evropský regionální rozvojový fond (85%) a národní zdroje (15%) na sebe vzaly celou váhu financování, je kraj Vysočina pouze žadatelem bez nutného finančního podílu.

 

Aktuálně řešené lokality:

EVL Biskupice – kostel

EVL Biskupice – škola

EVL Dědkovo

EVL Ficků rybník

EVL Jeřišno- Heřmaň

EVL Nová Říše

EVL Obecník

EVL Podvesník

 

Na seznamu území soustavy Natura 2000 v České republice přibylo 234 nových evropsky významných lokalit (EVL). U dalších 25 stávajících lokalit došlo k rozšíření rozlohy, u 175 k menším změnám. Celkem 21 míst z dosavadního seznamu bylo vyřazeno. Naturu 2000 tak v České republice tvoří 1092 EVL a 39 ptačích oblastí, které pokrývají 10,11 procenta území republiky. Vytvoření soustavy je povinností každého státu EU.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí
Krajský úřad kraje Vysočina
tel.: 724 650 123
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 26.10.2009 / 26.10.2009

Počet návštěv: 26432
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek