Cesta: Titulní stránka > Ředitel Krajského úřadu > Aktuální téma


 

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v některých případech podraží

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v některých případech podraží
V únoru nabyla účinnosti vyhláška Ministerstva životního prostředí 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 402/2010. „V praxi to znamená, že dochází k nárůstu sazby za odnětí půdy, zejména pak, pokud se jedná o vysoce chráněné půdy“, shrnul opatření nové legislativy radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý.
 

 
 

Při výpočtu odvodů za odnětí ze zemědělského půdního fondu se nyní používá příloha zákona část A, (základní cena půdy se nově stanovuje podle oceňovací vyhlášky - příloha č. 22 k vyhlášce č. 3/2008 Sb.) a část D bod 6 (koeficient třídy ochrany).

 

Pro ilustraci smyšlený příklad:

Investor plánuje výstavbu výrobního areálu na ploše 1 ha. Plocha je umístěna mimo zastavěné území obce, ale na ploše schválené platnou územně plánovací dokumentací pro výrobu. Plocha je na pozemcích, náležejících do zemědělského půdního fondu (orná půda, trvalý travní porost, zahrada,...), BPEJ 7.29.11. Na ploše nejsou žádná další omezení (chráněná krajinná oblast, významný krajinný prvek, chráněná oblast akumulace podzemních a povrchových vod, vodní zdroje, ložisková území,...). Investor žádá o trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

 

odvod vypočtený podle znění zákona před 1.1.2011

            zařazení BPEJ podle části A přílohy k základnímu hodnotovému ukazateli

                        BPEJ 7.29.11             74.000,- Kč/ha

            odvod za trvalé odnětí ze ZPF je 74.000,- Kč

 

odvod vypočtený podle znění zákona po 1.1.2011

            zařazení BPEJ podle části A přílohy podle oceňovací vyhlášky 3/2008 Sb.

                        BPEJ 7.29.11             6,14,- Kč/m2

            I. třída ochrany dle vyhlášky 48/2011 Sb.               

                        BPEJ 7.29.11                         koeficient  třídy ochrany 9

            odvod za trvalé odnětí ze ZPF je 552.600,- Kč

 

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 28.3.2011 / 28.3.2011

Počet návštěv: 28071
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek