Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Odborný seminář v Hrotovicích: Dejte odpadům druhou šanci

odpady
Hrotovice ode dneška hostí dvoudenní odborný seminář Dejte odpadům druhou šanci. Určený je pro zástupce obcí a úředníky pověřených úřadů v odpadovém hospodářství. Součástí programu letos už 13. ročníku semináře budou aktuální informace k ekonomice odpadového hospodářství obcí, příklady dobré praxe motivace občanů v systému nakládání s odpady v obcích, studie překládacích stanic pro přepravu komunálního odpadu v Kraji Vysočina.
 

 
 

V odborné diskuzi bezmála 70 účastníků nebudou chybět ani návrhy nových zákonů a jejich dopad na obce a také informace o projektech spolupráce kraje s provozovateli kolektivních systémů zaměřených na recyklaci obalů a zpětný odběr elektrospotřebičů. Například zástupci Nového Města na Moravě přiblíží efektivitu sběru bioodpadu na území města, Květa Hejátková ze společnosti ZERA informuje o výsledcích sběru a zpracování bioodpadů na území Kraje Vysočina a Jana Úšelová ze společnosti EKO-KOM odprezentuje výsledky čtyřleté spolupráce systému EKO-KOM a Kraje Vysočina.

 

„Kraj a kolektivní systémy EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN společně podporují oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů a předcházení vzniku odpadů na Vysočině.

Z projektu spolupráce jsou spolufinancovány aktivity zaměřené na environmentální osvětu a vzdělávání laické i odborné veřejnosti a na technickou podporu třídění a předcházení vzniku odpadu,“ řekla k dlouholeté spolupráci vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Eva Horná.

 

V Kraji Vysočina je realizována soutěž obcí v třídění využitelných odpadů My třídíme nejlépe a každoročně funguje projekt Jízda do stanice Recyklace, kdy se na vybraných vlakových stanicích a ve vlacích vybírají vysloužilá elektrozařízení. Navíc Kraj Vysočina v letošním roce ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou Jihlava – Helenín uspořádal ve svém sídle v Jihlavě putovní výstavu Recyklovaná móda.


„Zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů přispívá k optimalizaci obecních systémů nakládání s odpady i k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina,“ uzavřela Eva Horná.

 

 

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 3.11.2016 / 3.11.2016

Počet návštěv: 2483
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek