Cesta: Titulní stránka > Servis pro novináře > Tiskové zprávy > 2009 > Září


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Odborníci ze sociální oblasti a zdravotnictví diskutovali o čerpání evropských prostředků

Tento týden podruhé zasedla pracovní skupina pro zdravotnictví a sociální oblast při Regionální stálé konferenci pro území Kraje Vysočina. Odborníci na problematiku zdravotnictví a sociálních věcí diskutovali se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR o aktuálních možnostech financování rozvojových projektů v novém programovém období 2014 – 2020, zejména o probíhajících a připravovaných výzvách v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.
 

 
 

Pracovní skupina pro zdravotnictví a sociální oblast funguje jako jeden z poradních orgánů tzv. Regionální stálé konference pro území Kraje Vysočina (dále též „RSK“), regionální partnerské platformy, která se v programovém období 2014 – 2020 podílí na naplňování principů územní dimenze v rámci operačních programů.

 

Zatímco první zasedání pracovní skupiny na konci října minulého roku bylo věnováno převážně sociální tematice, zasedání druhé se zaměřilo na oblast zdravotnictví.

 

„Zdravotnictví patří k nejvýznamnějším rozvojovým prioritám našeho regionu, proto se snažíme aktivně vyhledávat zdroje finanční podpory pro jeho další rozvoj. Velmi oceňuji, že na únorové zasedání přijal pozvání zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR a podělil se s námi o svůj pohled na tuto problematiku,“ uvedl předseda pracovní skupiny radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

 

V průběhu jednání zazněly aktuální informace o existujících dotačních programech, ze kterých je možné čerpat podporu pro rozvojové projekty v oblastech zdravotnictví. Ředitel Odboru evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR Jan Bodnár pohovořil o možnostech podpory v rámci evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 – 2020.

 

Na investiční projekty je možné v tomto období využít prostředky především z Integrovaného regionálního operačního programu, který podpoří například pořízení vybavení pro složky Integrovaného záchranného systému ČR nebo nákup technologického vybavení pro vysoce specializovanou péči v oborech onkogynekologie a perinatologie. Doplňkové, nicméně neméně důležité aktivity neinvestičního charakteru bude možné financovat Operačním programem Zaměstnanost 2014 – 2020, který poskytne dotaci na tzv. systémové projekty Ministerstva zdravotnictví. V rámci jednoho z takových projektů na Vysočině vznikne například tzv. Centrum podpory zdraví, které se bude zabývat otázkami zdravotní gramotnosti obyvatel a jejich motivací ke zdravému životnímu stylu.

 

Mimo operační programy nabízejí podporu do zdravotnictví i další zdroje, jako například tzv. norské fondy, program česko-švýcarské spolupráce nebo některé z komunitárních programů EU.

 

„Věřím, že spolupráce, kterou se dosud podařilo navázat s řídícími orgány a věcnými garanty operačních programů, bude úspěšně pokračovat i nadále a přispěje k efektivnímu čerpání evropských prostředků pro řešení potřeb Vysočiny ve zdravotnictví,“ doplnil Petr Krčál.

 

  • Lenka Matoušková, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 549, e-mail: matouskova.l@kr-vysocina.cz
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Odborníci ze sociální oblasti a zdravotnictví diskutovali o čerpání evropských prostředků
 

Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 5.2.2016 / 5.2.2016

Počet návštěv: 1240
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek